Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappas nionde årsrapport om hållbar utveckling

31 Maj 2016


Smurfit Kappas engagemang för hållbar tillväxt tydliggörs i företagets nionde årsrapport om hållbar utveckling, Hållbarhet i varje fiber.

Smurfit Kappa är en av världens ledande tillverkare av pappersbaserade förpackningslösningar. I vår nionde årsrapport om hållbar utveckling redovisar vi nu nya framgångar i vårt arbete för att leverera värde genom hållbara affärsmetoder i alla våra verksamheter.

Rapporten, ”Hållbarhet i varje fiber”, lyfter fram Smurfit Kappas fokus på miljömässigt och samhälleligt ansvar, bl.a. genom tillämpning av cirkulära affärsmodeller och socialt ansvarstagande, samt vårt löfte att endast använda fiber från helt hållbara källor i våra produkter och processer. En fullständig öppenhet säkerställs genom tillämpningen av GRI:s G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Framsteg under 2015 inom de fem strategiska områdena:

Skog 

  • 99,9 % av det papper som tillverkas och köps in för våra förpackningar är nu spårbarhetscertifierat enligt FSC®, PEFCTM eller SFITM.  

Klimatförändringar 

  • 22,6 % mindre koldioxidutsläpp per ton tillverkat papper jämfört med 2005 

Vatten 

  • 29 % lägre kemisk syreförbrukning (COD) i vatten som återförs till naturen från vår pappers- och kartongtillverkning jämfört med 2005.

Avfall

  • Sedan 2013 har mängden avfall som skickas till avfallsdepåer från våra tillverkningsanläggningar minskat med 13,8 %.

Medarbetare

  • Dynamisk uppföljning av vår medarbetarundersökning MyVoice i form av över 1 000 konkreta åtgärder

  • Över 4 miljoner euro investerade i lokala samhällsprojekt 2015

Koncernchef Tony Smurfit:

– För oss är hållbarhet en viktig del av en ansvarsfull företagskultur, och vi bevisar gång på gång att vårt sätt att göra saker bidrar till en bättre och mer hållbar värld och en ljusare framtid.

– Vårt arbetssätt har resulterat i stadig tillväxt och långvariga samarbeten med några av världens mest respekterade varumärken samt med lokala kunder i de 34 länder där vi verkar. Erkännandet från investeringssektorn, som har inkluderat Smurfit Kappa i hållbarhetsindexen FTSE4Good och Euronext Vigeo Europe 120, betyder mycket för oss, och vi fortsätter att arbeta hårt för att uppnå våra mål på det här området.

– Hållbarhet är en pågående resa. Vi kan vara stolta över att vi under 2015 har gjort framsteg i vår strävan mot de högt ställda, långsiktiga hållbarhetsmål som vi har satt upp för oss själva. 2015 satte vi upp ett nytt mål om att minska mängden deponerat avfall från våra tillverkningsanläggningar med 30 % fram till år 2020. Med det här nya målet täcker vi in alla våra fem strategiska hållbarhetsområden, tillägger koncernens utvecklingschef Steven Stoffer.

Rapporten ger en heltäckande uppdatering om Smurfit Kappas resultat inom företagets fem strategiska prioriterade områden:

Tillhandahålla spårbarhetscertifierade förpackningslösningar

Idag är 99,9 % av det papper som tillverkas och köps in för våra förpackningar spårbarhetscertifierat enligt FSC®, PEFCTM eller SFITM. Tack vare vårt spårbarhetssystem kan både trä och återvunnet pappersmaterial spåras hela vägen från den ursprungliga källan till den färdiga förpackningsprodukten. På så sätt säkerställer vi att förpackningsproduktens material kan spåras tillbaka till sitt ursprung. 2015 uppnådde vi 100 % spårbarhetscertifierad produktionskapacitet i vår pappers- och kartongtillverkning. Därmed är vi den första tillverkaren av pappersbaserade förpackningar som kan erbjuda kunderna fullständig transparens på global nivå och en unik garanti om att de fiber vi använder för deras förpackningar har ett hållbart ursprung. Idag är 81 % av de förpackningar vi levererar certifierade.

Minska koldioxidutsläppen och öka användningen av förnybar el

Jämfört med koncernens referensvärden från 2005 har vi minskat koldioxidutsläppen med 22,6 %  per ton tillverkat papper fram till 2015. Vi har också minskat energiförbrukningen per ton papper som tillverkas på våra pappers- och kartonganläggningar med 10 % mellan 2005 och 2015. Under samma period ökade andelen förnybar energi i vår energimix från 37 till 45 %.

Minskad vattenpåverkan

Smurfit Kappa har åtagit sig att minska den kemiska syreförbrukningen (COD) i vatten som återförs till naturen från företagets anläggningar med en tredjedel fram till 2020 jämfört med 2005 års nivå. Hittills har vi lyckats minska COD-värdet med 29 %, så vi är på god väg mot att nå målet år 2020. För att vi ska kunna uppnå målet investerade vi mellan 2005 och 2015 över 54 miljoner euro i våra system för processvattenbehandling. Genom dessa investeringar kan vi också successivt förbättra kostnadseffektiviteten för våra anläggningssystem i Europa samt i Nord-, Central- och Sydamerika.

Minska mängden deponerat avfall

2015 införde Smurfit Kappa ett nytt mål: att minska mängden avfall som skickas till avfallsdepåer från våra tillverkningsanläggningar med 30 % fram till år 2020 jämfört med referensåret 2013. Hittills har vi uppnått en minskning på 13,8 %. Huvuddelen av det avfall koncernen skickade till deponering 2015 var plast, trä, metall och andra föroreningar som följer med det återvunna papper vi använder i tillverkningen av våra pappers- och kartongprodukter och som inte kan återvinnas på ett bra sätt. Inom flera verksamheter finns program som syftar till att minska mängden genererat avfall eller hitta alternativa användningsområden.

Involvera våra medarbetare och bidra till samhället

Som en följd av den globala medarbetarundersökningen My Voice, som genomfördes i oktober 2014, har mer än 1 000 åtgärder vidtagits på lokal nivå. Därutöver kommer företagsövergripande åtgärder att vidtas med fokus på kommunikation, erkännande och utvecklingsmöjligheter. Under 2015 investerade vi också mer än 4 miljoner euro i lokala samhällsprojekt i de regioner där vi bedriver verksamhet.

Gå till smurfitkappa.com om du vill läsa hela hållbarhetsrapportenAtt skapa affärsvärde för kunderna genom hållbarhet är en del av Smurfit Kappas Open the future- strategi, som syftar till att skapa möjligheter tillsammans med visionära kunder genom användning av vår erfarenhet, kompetens och innovationsförmåga.

Mer information om Öppna framtiden finns på openthefuture.se
 
Smurfit Kappas hållbarhetsrapport för 2015 har utformats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-riktlinjer, redovisningsnivå Comprehensive.

Smurfit Kappas nionde årsrapport om hållbar utveckling