Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa upprättar internationell stiftelse

​Som en stor multinationell koncern berör Smurfit Kappa många människors liv: inte bara aktieägare, anställda, kunder och leverantörer, utan också lokala samhällen där Smurfit Kappa har förmånen att verka. Det för med sig ett ansvar för samhället.

Smurfit Kappa erkänner sitt ansvar och har upprättat en oberoende stiftelse med allmännyttig status för att investera i aktiviteter som rör företagets sociala ansvar. Detta initiativ är i tillägg till andra aktiviteter på landsnivå och lokal nivå där vi har många långvariga program på plats.

Smurfit Kappa Group Foundation väcktes till liv i februari 2011, när styrelsen beslutade sig för att donera totalt 3 miljoner euro under de följande tre åren. Man föreskrev att 500 000 euro skulle investeras i aktiviteter som rör företagets sociala ansvar varje år. Den andra hälften skulle investeras för att finansiera framtida aktiviteter som rör företagets sociala ansvar. Vid utgången av det tredje året kommer Smurfit Kappa att se över verksamheten i stiftelsen och besluta om de kommer att investera ytterligare.


Smurfit Kappa har åtagit sig att agera som en god samhällsmedborgare. Dessa värden understryker att ett gott socialt medborgarskap, som återspeglas på det sätt på vilket företaget interagerar med sina anställda, affärspartner och lokalsamhällen, är en viktig ingrediens i att skapa och upprätthålla en hållbar framtid. Många Smurfit Kappa-företag är redan involverade i samhällsbaserade aktiviteter. Stiftelsen fyller en lucka i termer av vad som rimligtvis kan förväntas av ett företag av Smurfit Kappas storlek och dess förmåga att bidra till en hållbar samhällsutveckling på internationell basis.

Stiftelsen upprättades för att investera i och stödja lämpliga hållbara projekt med implementering av de lokala operativa enheterna. Finansieringen bör särskilt beakta Förenta Nationernas millenniemål. Aktiviteterna kommer inledningsvis att fokusera på projekt som involverar unga utsatta barn inom områdena hälsa/näring, grundläggande vård och utbildning. Stiftelsen syftar till att stödja projekt som kan bli självförsörjande på lång sikt genom att utbilda människor i praktiska sätt att på längre sikt ta ansvar för sina egna problem.

Brendan Tuohy, extern styrelseledamot i Smurfit Kappa Group Foundation och en före detta generalsekreterare för den irländska regeringens ministerie för kommunikation, energi och naturresurser, säger följande: "Upprättandet av stiftelsen är ett starkt bevis på Smurfit Kappas tydliga engagemang för de lokala samhällena i de länder där företaget är verksamt och som en ledande irländsk multinationell koncern, ett erkännande av den viktiga roll som den måste spela när det gäller ett företags sociala ansvar."

Smurfit Kappa upprättar internationell stiftelse