Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa firar tio år av förstklassiga prestationer på hållbarhetsområdet

10 years HubSpot.jpg
 
 

18 May 2017


Smurfit Kappa har kommit en bra bit på sin väg mot att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål för år 2020, enligt den tionde årliga hållbarhetsrapporten som släpptes i dag.

Under det årtionde som har gått sedan företaget formellt började mäta sin hållbarhetspåverkan har Smurfit Kappa erhållit fullständig spårbarhetscertifiering för hela sin leveranskedja för råmaterial. Samtidigt har man kapat sina CO₂-utsläpp med 23% och kvaliteten på spillvattnet har förbättrats med 32%. Båda resultaten ligger i linje med 2020-målet på 25% respektive 33%.

Smurfit Kappas hållbarhetsrapport, som mäter utvecklingen från år till år med fokus på fem prioriteringsområden (Skog, Klimatförändring, Vatten, Avfall och Människor), visar att förpackningsjätten de senaste tio åren även har lyckats minska mängden avfall som går till deponi kraftigt, samt att man har investerat 60 miljoner euro i vattenreningsverk.

Smurfit Kappa firar även mer än tio år av investeringar i sociala och vetenskapliga projekt med målet att stötta de samhällen där man är verksamma. Mer än 30 miljoner euro har investerats i projekt som omfattar allt från att tillhandahålla bättre faciliteter och lekterapi i skolan för barn med funktionshinder i Italien, till samarbete med universitet i Colombia för att studera och skydda floran och faunan i företagets skogar.

   – Smurfit Kappa tar sitt ansvar när det gäller att skapa en hållbar framtid genom att bygga en lönsam verksamhet baserat på hållbarhetsprinciper. Vi kommer att fortsätta utveckla innovativa sätt att vara hållbara för att skapa värde för såväl våra kunder som våra aktieägare, säger Tony Smurfit, CEO för Smurfit Kappa-koncernen.

Steven Stoffer, koncernens vice vd för utveckling, med ansvar för hållbarhet på Smurfit Kappa, säger: 
  – Jämfört med andra förpackningsmaterial är papper det mest hållbara, och därför är hållbarhet en del av vårt företags själva DNA. De senaste resultaten vittnar om det bidrag som alla på Smurfit Kappa gör för att nå våra ambitiösa mål. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort det senaste årtiondet, och vi är mycket nöjda över att vi är i fas när det gäller att nå våra hållbarhetsmål för 2020.

Viktiga uppgifter från rapporten för 2016 inkluderar:

Skog

  • Mer än 90% av alla förpackningar som levereras till kunderna är nu spårbarhetscertifierade

Klimatförändringar

  • 22,9% mindre fossila koldioxidutsläpp per ton tillverkat papper (jämfört med 2005 baseline)

Vatten

  • Genomförda vattenriskbedömningar specifika för bruken på elva pappersbruk
  • 31,9% minskning av de relativa mängderna av COD i spillvattnet (jämfört med 2005)

Avfall

  • 13,3% minskning av mängden avfall som går till deponi

Medarbetare

  • Hälsa och säkerhet: Antalet olyckor med förlorad arbetstid (LTA) har minskat med 10 % under 2016
  • Införande av mer än 1000 uppföljningsåtgärder som ett resultat av medarbetarundersökningen MyVoice
 

Klicka här för att hämta rapporten för 2016

Smurfit Kappa firar tio år av förstklassiga prestationer på hållbarhetsområdet