Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa sätter upp hållbarhetsvision

22 May 2013

Smurfit Kappa lanserar sin långsiktiga syn på hållbarhet och fastställer ytterligare hållbarhetsmål fram till 2020

Smurfit Kappa Group plc Smurfit Kappa Group plc ("SKG" eller "Koncernen"), en av världens största integrerade tillverkare av pappersbaserade förpackningar med verksamhet i Europa och Nord-, Mellan- och Sydamerika, offentliggör publiceringen av sin hållbarhetsvision. Den fastställer ytterligare mål för företaget fram till 2020 och utvidgar och bygger på olika hållbarhetsinitiativ som Koncernen redan har på plats.

Uttalandet anger Smurfit Kappas engagemang för hållbara affärsmetoder. Det visar på en övertygelse om att man kan uppnå lönsam tillväxt genom att förse kunderna med innovativa förpackningslösningar. Detta samtidigt som man genom återvinning fortsätter att minska produktavfallet, optimera resursanvändandet och återanvändningen, och genom hållbara skogsbruksmetoder som stimulerar återbeskogning.

SKG har satt upp mål för att stärka sina hållbara affärsmetoder under sju viktiga byggstenar: Spårbarhetskedja, CO-utsläpp, avfall, vatten, hälsa och säkerhet, hållbart inköp och samhällsengagemang. Detaljerade mål har satts upp för varje fokusområde som måste uppnås mellan 2013 och 2020.

Gary McGann, Group Chief Executive Officer, säger: "Smurfit Kappa har producerat innovativa förpackningslösningar från förnyelsebara och återvinningsbara material i över 75 år. Vi tror att vårt långvariga engagemang för hållbarhet har varit av central betydelse när vi har byggt upp vår position som världsledande inom pappersbaserade förpackningar.

"Vår vision om hållbarhet, som publicerades idag, är ytterligare ett steg på en resa där vi ständigt strävar efter att förbättra det sätt på vilket vi betjänar såväl våra kunders, anställdas och aktieägares intressen samt också de samhällen där vi är verksamma. Vi tror att vi kan uppnå våra viktigaste affärsmål endast genom affärsmetoder som bygger på principerna för en långsiktig hållbar utveckling."

"Vårt fokus är att fortsätta att öka tillväxten i vår verksamhet, men vi kommer att söka de tillväxtmöjligheter som är såväl kommersiellt och ekonomiskt attraktiva som socialt progressiva och miljömässigt hållbara.”

En kopia av hållbarhetsvisionen på engelska kan läsas nedan:

Du kan beställa ett tryckt exemplar via e-post till: sustainability@smurfitkappa.com

I juni 2013 kommer Smurfit Kappa att publicera sin sjätte årliga hållbarhetsrapport som beskriver resultat och framsteg i förhållande till målen under 2012.

Smurfit Kappa sätter upp hållbarhetsvision