Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Pappersfartyg seglar mot en grön framtid

​Royal Wagenborg specialiserar sig på internationella sjö- och vägtransporter. Det holländska företaget driver en modern maritim flotta med över 175 fartyg..

Två av dess isförstärkta ro-ro-fartyg, Balticborg och Bothniaborg, transporterar papper för Smurfit Kappa från Sverige till Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

“Hållbarhet är viktigt för de båda företagen", säger Koos Zumkehr, direktör för Chartering Wagenborg. "Det är därför vi närmar oss det proaktivt. För sex år sedan uppfyllde våra nya fartyg redan de högsta bestämmelserna i det nya Energy Efficiency Design Index som träder i kraft år 2013. I hamnen får våra ro-ro-pappersfartyg elektricitet från land - ingen dieselgenerator behövs. Varje fartyg har en tank för att följa vår policy för noll dumpning. Och tillsammans med Smurfit Kappa lägger vi stor vikt vid bränsle-effektivitet.”


"För över 12 år sedan drevs fartyg som transporterade papper från Smurfit Kappa redan med bränsle med mindre än 1 % svavel. Detta blev juridiskt bindande först 2010."

Numera utvärderar vi hur vi kan anpassa oss till de nya bränslebestämmelser som införts av den internationella sjöfartsorganisationen från och med 2015. Direktivet möter mycket motstånd på grund av tekniska problem och det begränsade området som det gäller vilket främjar orättvis konkurrens. Vi föredrar ett globalt genomförande av bestämmelser som verkligen gynnar vår miljö på lång sikt."

Pappersfartyg seglar mot en grön framtid