Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa får nio nomineringar i PPI Awards 2013

​23 October 2013

Smurfit Kappas engagemang för hållbarhet syns tydligt i PPI-nomineringarna

Smurfit Kappa, en av världens största integrerade tillverkare av pappersbaserade förpackningar med verksamhet i Europa och Latinamerika, nominerades till nio utmärkelser i sex kategorier på 2013 Pulp & Paper International (PPI) Awards. Flera nomineringar i mer än en kategori stärker koncernens position som en ledande aktör inom den globala sektorn för pappersbaserade förpackningar.

Gary McGann, Group Chief Executive Officer, kommenterade nomineringarna: "Jag är mycket stolt över alla Smurfit Kappa nomineringar i årets PPI Awards. Dessa specifika nomineringar visar vårt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar i vår kontakt med kunder, leverantörer, anställda, samhället och miljön i stort. Vi arbetar för en kultur av hållbarhet i hela vår verksamhet och dessa nomineringar bekräftar det engagemang våra anställda uppvisar runt om i världen.”

PPI Awards 

PPI Awards lanserades 2009 och är den enda globala utmärkelsen som uppmärksammar och belönar prestationer hos företag, pappersbruk och individer inom massa- och pappersindustrin. 2013 års vinnare kommer att tillkännages i december.

 


Några av Smurfit Kappas nomineringar är:

Utmärkelse | Årets miljöstrategi – Konverteringsdivisionen i Mexiko

  • Smurfit Kappa Mexico utvecklade ett omfattande miljö- och hållbarhetsprogram vilket har lett till lägre miljöpåverkan och fokus på människor och sociala fördelar för samhället.

Utmärkelse | Årets miljöstrategi – Piteå (Sverige)

  • Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är nominerade för sin strategi att vara "bäst i klassen". Piteå producerar en kraftliner som är nästan fri från koldioxidutsläpp av fossila bränslen vilket gör deras produkt till ett hållbart val.

Utmärkelse | Årets biostrategi – Roermond (Nederländerna)

  • Smurfit Kappa Roermond utvecklade en unik process för att omvandla sina brännbara avfall till cirka 15 000 ton bränslepellets (Rofire®) med högt värmevärde (bio), vilket sparar cirka 20 000 ton koldioxidutsläpp av fossila bränslen årligen.

Utmärkelse | Årets miljöstrategi – Piteå (Sverige)

  • Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är en föregångare inom användning av biomassa. Genom åren har bruket varit nära involverat i forskning inom grön teknik och Piteå utvecklade även en process för att endast driva sina kalkugnar med sågspån vilket är en unik process.

Utmärkelse | Vatteneffektivitetsutmärkelse – Wrexen (Tyskland)

  • Smurfit Kappa Wrexen är nominerad för att de stängde brukets processvattencykel på ett hållbart och effektivt sätt genom att inte bara fokusera på rena vattenförbrukningsbesparingar utan även på många andra drift- och processaspekter.

Utmärkelse | Framsteg inom innovation av hållbara förpackningar – Ice cream Thiriet (Frankrike)

  • Smurfit Kappas förpackning för Ice cream Thiriet utvecklades tillsammans med kunden och uppfyller livsmedelsbranschens stränga krav. Den här nya enmaterialsförpackning ersätter framgångsrikt förpackningar av flera material. Den nya lösningen är enklare att återvinna och har en lägre klimatpåverkan jämfört med den tidigare lösningen. 

Utmärkelse | Framsteg inom innovation av hållbara förpackningar – Återanvändbara blomsterlådor (Nederländerna)

  • Smurfit Kappas Flowerbox TwindiGo är svaret på branschens begäran om en förpackningslösning som kräver mindre lagringsutrymme, är stark och robust och lätt att montera. Denna förpackning kan återanvändas och minskar koldioxidavtrycken vid transport.

Smurfit Kappa får nio nomineringar i PPI Awards 2013