Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Frankrike – Biogenierna hos SKCDP

​Smurfit Kappa Comptoir du Pin (SKCDP) i Frankrike visar att hållbarhet och kreativitet går hand i hand.

 

Företaget anskaffar trämassa och träbiomassa, men marknaden för denna förnybara energikälla blir alltmer konkurrensutsatt.

 

 

Som svar har SKCDP utvecklat en ny anskaffningsstrategi som fokuserar på stubbar som en ny outnyttjad resurs. Det finns många fördelar. Det genererar extra inkomster för skogsägare, skapar nya arbetstillfällen, minskar återbeskognings- och skogsvårdskostnader med 15 %, förbättrar produktiviteten på den rengjorda marken och anskaffar virke till konkurrenskraftiga kostnader. Dessutom gynnar det skogsodlingsförhållanden.

För att skörda stubbarna, utvecklade SKCDP speciella skörde- och krosstekniker som uppfyller skogsbrukssystem och kraven från biobränslepannan i vårt Cellulose du Pin kraftliner-bruk. Biomassapannan vid bruket matas med träflis från stubbarna. Det är en effektiv användning av en ny energikälla och denna innovation uppfyller Smurfit Kappas mål att byta från fossila bränslen till förnybar energi där så är möjligt.

Frankrike – Biogenierna hos SKCDP