Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Energieffektivitet vid vår wellpappanläggning i Mexiko

​​Vår Los Reyes-anläggning har sänkt sin gasförbrukning med 9% och anläggningens Nox-utsläpp har minskats med 40%

En förbättring av pannan i vår wellpappanläggning i Los Reyes, Mexiko, har lett till både minskad energiförbrukning och lägre utsläpp.

Tack vare tekniska förbättringar av pannan kan förbränningsgaserna ledas tillbaka till pannans brännare. Förbättringarna, som består av extra rördragningar och pannkontrollsystem, har lett till: 

  • 9 % minskad förbrukning av naturgas i förhållande till produktionen
  • 40 % lägre NOx-utsläpp
  • 5 % lägre CO2-utsläpp.

Denna förbättring bidrar till vårt långsiktiga åtagande att uppnå:

  • 20 % mindre CO2–utsläpp från fossila bränslen i alla våra verksamheter 2020, jämfört med 2005. 

Energieffektivitet vid vår wellpappanläggning i Mexiko