Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Energibesparingar vid pappersbruk i Österrike och Nederländerna

20 år av framgångsrik energihantering har lett till betydande energi-besparingar i förhållande till produktionsnivån

Nettingsdorfer pappersbruk (Österrike)

Under de senaste 20 åren har Nettingsdorfers framsteg inom energihanteringsområdet vunnit internationellt erkännande. Man har identifierat en betydande potential för energibesparingar genom att grundligt analysera produktionsprocessen.

Kontinuerliga förbättringar och optimeringar har resulterat i:

  • 50 % minskning av fossilbaserade CO2-utsläpp i förhållande till produktionen 

Även om pappersproduktionen har ökat med 69 % sedan 1990, så har pappersbruket lyckats uppnå:

  • 32 % minskning av CO2-utsläppen från fossila bränslen
  • 34 % minskning av bränslekonsumtionen per ton papper.

Dessa förbättringar är mycket mer omfattande än de minskningar som krävs för att uppfylla Kyoto-målen och/eller de europeiska utsläppsreduktionsmålen.

Roermond pappersbruk (Nederländerna)

1989 undertecknades ett kontrakt mellan den nederländska regeringen och den nederlänska pappersindustrin, med målet att spara 20 % av den totala energiförbrukningen per ton papper som producerades 1998. Avtalet avsåg både primär energi (bränslekonsumtion) och elektricitet. Vårt Roermond-bruk deltog i den här satsningen.

Ett andra avtal gällande primär energi skrevs under av parterna med målet att alla nederländska pappersbruk ska nå "bästa praxis"-nivå 2012.

Sedan 1989 har bruket förbättrat sina energiresultat avsevärt i förhållande till produktionen genom att uppnå:

  • 31 % minskning av energiförbrukningen per ton papper
  • 32 % minskning av CO2 -utsläppen per ton papper.

Energibesparingar vid pappersbruk i Österrike och Nederländerna