Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Argentina – Nytt vattenreningsverk vid pappersbruket i Bernal

​Under 2011 färdigställdes ett nytt vattenreningsverk vid vårt pappersbruk i Bernal, Argentina.

Utrustningen togs i bruk i april 2012 och anläggningen kan nu rena vattnet i flera olika steg.

Den primära reningen görs med hjälp av en flotationsprocess (DAF - Dissolved Air Flotation) där fiber i vattnet från pappersbruket tas bort. En biologisk process tar därefter vid i en anaerob reaktor, varefter ytterligare behandling görs i en aerob biologisk reaktor.

Den mikrobiologiska processen i den anaeroba reaktorn bryter ner mycket av det organiska materialet och det bildas biogas som vi avser att använda som en energikälla vid pappersbruket.   

Den slutliga biologiska behandlingen av vattnet sker i aktiva slambassänger. Den slutliga fysiska behandlingen av avloppsvattnet, i vilken de uppslammade partiklarna tas bort innan vattnet återanvänds eller töms ut, görs i en klarningstank där de uppslammade partiklarna tas bort från det aerobiskt renade vattnet.

Tack vare det nya vattenreningsverket kan anläggningen i Bernal nu avsevärt reducera utsläppen i vattensystemet.

Argentina – Nytt vattenreningsverk vid pappersbruket i Bernal