Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

40-årigt fjärrvärmesamarbete värmer medborgarna

​2018 är det 40 år sedan sekundärvärme från Smurfit Kappa Piteås kraftlinerbruk började nyttjas som fjärrvärme till kommuninvånarna. Samarbetet med det lokala energibolaget PiteEnergi är både långtgående och välutvecklat, där värmen från kraftlinerbruket står för uppemot 95% av fjärrvärmeleveranserna.

Avtalet för fjärrvärmesamarbetet skrevs under redan i december 1976, men det var först 1978 som fjärrvärmeleveranserna till Piteborna påbörjades. Därför har 2018 valts som jubileumsår för att uppmärksamma detta samarbete. I samband med att avtalet undertecknades 1976 påbörjades en omfattande utbyggnad av fjärrvärmenätet i Piteås centrala delar. Allt eftersom har fjärrvärmenätet breddats och når idag ut betydligt bredare i kommunen. Omkring 4000 fastigheter värms idag upp av fjärrvärme.

- Tack vare det goda energisamarbetet med Smurfit Kappa Piteå har vi ett mycket väl utbyggt fjärrvärmenät i Piteå. Sedan samarbetet inleddes har det utvecklats på olika sätt i positiv riktning. Därför har vi kunnat göra investeringar i fabriken, bland annat i en värmeväxlare och i en rökgaskylare som möjliggör ett större uttag av värme från fabriken, säger Daniel Eriksson, Chef för värme och kyla på PiteEnergi.

Fjärrvärmen är till 100% miljövänlig förnybar energi. 40-årsjubileet kommer att uppmärksammas gemensamt av Smurfit Kappa Piteå och PiteEnergi på olika sätt under året.

                    

Bild: Jubileumssymbol

40-årigt fjärrvärmesamarbete värmer medborgarna