Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Trettiosex år av skogsforskning vid Smurfit Kappa Cartón de Colombia

Under 36 år har skogsforskningsavdelningen (Forestry Research Department) varit mycket viktig för utvecklingen av SKCC:s skogsavdelning, särskilt inom nedanstående tre huvudområden.

 

Forskningsprogrammet för trädförädling och genetisk förbättring:

Skogsforskningsavdelningen (Forestry Research Department) fokuserade sina tidiga insatser på att införa och testa flera olika trädslag så att man skulle hitta fibrer till företagets produkter. En serie fortplantingstester genomfördes där man jämförde de olika arterna. Genetisk förbättring bygger på kloningsskogsbruk för eukalyptus, där de bästa träden väljs ut och reproduceras genom rotade sticklingar av samma träd, samt familjeskogsbruk för barrträd, där de bästa plantorna samlas in från enastående träd. Man använder inga genetiska modifieringsmetoder utan allt är baserat på urval av de bästa individerna.

Forskningsprogrammet för skogar och produktivitet:

Genom förvärv av nya odlingar dök nya utmaningar upp, såsom hur många träd man ska plantera, hur man förbereder jorden, när och hur ofta man bör kontrollera ogräs och hur man tillför ytterligare ämnen så att träden växer ännu bättre, och hur man utnyttjar de möjligheter som skapas genom genetisk förbättring.

Forskningsprogrammet har utvecklat tre datoriserade applikationer:

1. SMURFERC establishment (etablering), för beräkning och optimering av den mängd gödsel som krävs för plantering av var och en av de sex arbetsarterna i de 64 olika jordenheter som finns i våra markinnehav;

2. SMURFERC maintenance (underhåll), som gör det möjligt att bestämma näringsstatus och tillväxt genom tidig analys av bladen i barrträds- och eukalyptusodlingar, så att man kan generera näringsstyrningsalternativ, samt

3. Cartón de Colombia koldioxidfixeringsprogram (3Cfix), ett program som gör det möjligt för skogsavdelningen att beräkna, med lokala tillväxt-dräneringsberäkningar och index från vetenskapliga studier av hur barrträd och eukalyptus fungerar, kolfixering och lager av odlingar, samt hur mycket CO2 som avlägsnas från atmosfären under processen. Alla dessa beräkningar kan göras på årsbasis.

Forskningsprogram för skydd av planthälsa:

I takt med att vår typ av skogsinnehav förändrades utsattes olika trädarter för en mängd olika miljöförhållanden. Med tiden uppstod olika sjukdomar och skadedjur, vilket skapade oro kring skogsproduktiviteten och fiberkvaliteten. Forskningsprogrammet för skydd av planthälsa startades 1988 med målet att lösa dessa problem. Det omfattar tre huvudkomponenter: utbildning, prevention och sjukdoms- och skadedjursriskhantering.

Trettiosex år av skogsforskning vid Smurfit Kappa Cartón de Colombia