Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Produktion

Vårt papper görs av träråvara

Smurfit Kappa Piteå gör ett papper som kallas kraftliner, som huvudsakligen används till ytskikt i förpackningar gjorda av högklassig wellpapp. Kraftliner innebär att pappret helt eller till största del görs av träråvara, vilket ger ett papper med utmärkt styrka, fukttålighet och tryckbarhet. Det är också ett rent papper som är möjligt att använda i kontakt med mat.

Fabriken  producerar varje år 700 000 ton kraftliner, vilket gör oss till den största kraftlinerfabriken i Europa. I produktionen är 80% träråvara och 20% återvunnen fiber från bland annat wellpapplådor. Förbrukade wellpappförpackningar kan återvinnas och återanvändas i produktionen av nytt papper. Efter att fibern återvunnits cirka 7 gånger är den förbrukad, vilket innebär att det alltid behövs ett tillskott av nyfiber, alltså träråvara, i förpackningsindustrin.

Smurfit Kappa Piteå har två pappersmaskiner; på den ena produceras brun kraftliner och på den andra ytvit kraftliner, vilket innebär att papprets ovansida är vit och undersidan brun. Vi har tre massalinjer; två för brun pappersmassa och en för blekt pappersmassa.

Om fabriken

Fabriken byggdes mellan 1959 och 1962 och kapaciteten var vid starten 100 000 ton/år. Från start hade fabriken endast en pappersmaskin, men efter tio år fördubblades produktionen när den andra pappersmaskinen togs i drift. Kapaciteten har genom ständiga investeringar och förbättringar ökat succesivt genom åren. Under 2002 gjordes stora investeringar, som innebar att man året efter nådde upp till den produktionskapacitet som fabriken har idag: 700 000 ton.

År 2004 togs en biologisk rening av avloppsvattnet i drift och miljötillståndet höjdes till 750 000 ton, vilket innebär att fabriken har tillstånd att ytterligare öka sin produktion.

Under 2005-2006 genomfördes den största enskilda investeringen i fabrikens historia, den nya biobränslepannan byggdes och togs i drift våren 2007. Biobränslepannan möjliggör fortsatt hög produktion med avsevärt lägre koldioxidutsläpp. I biopannan eldast olika restproduktier från produktionen, exempelvis bark, slam och plastrejet, som blir till energi som används i produktionen. Vid normal drift använder fabriken inga fossila bränslen, vilket till största del är tack vare biopannan som fungerar som fabrikens energikälla.

​Störst i Europa

  • Största kraftlinerfabriken i Europa
  • Producerar 700 000 ton/år
  • Gör brun och ytvit kraftliner i fyra olika papperskvaliteter
  • Pappret används till ytskiktet i wellpappförpackningar