Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Miljö och Hållbarhet

Hållbarhet i varje fiber

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar allt vi gör på Smurfit Kappa. Vi strävar efter "hållbarhet i varje fiber" och har hög miljömedvetenhet i vår produktionsprocess.

Vid vår fabrik i Piteå finns ett mycket stort fokus på miljö och utsläpp. Vår biorening av avloppsvatten är i världsklass och vi har mycket låga utsläpp i både luft och vatten. Detta mäter vi också mycket noggrannt för att se att vi följer de miljökrav vi har på oss. Då vår fabrik ligger nära tätbebyggt område mäter vi kontinuerligt buller, för att vi ska ha koll på eventuella störande ljud från oss.

Visste du att det du ser kommer ut från våra skorstenar till mer än 99% faktiskt endast är vattenånga som släpps ut?

Egentillverkad el

Vid normal drift använder vår fabrik inga fossila bränslen. Vi använder istället vår biopanna som energikälla, där vi förbränner restprodukter från vår produktion såsom exempelvis bark, slam och plastrejekt. När dessa förbränns i biopannan skapas ånga, som vi i nästa steg återför till vår produktion eller omvandlar till elström i våra egna turbiner. Även vår sodapanna bidrar till vår egen energiproduktion.  55% av den el fabriken förbrukar tillverkar vi själva i våra turbiner. Genom att en stor andel av vårt avfall förbränns i vår biopanna, är vi delvis egenförsörjande gällande det energibehov vi har samtidigt som vi minimerar det avfall som behöver transporteras vidare för deponi.

Värdefulla biprodukter

Från vår produktion utvinns ett antal biprodukter, som är värdefulla för närområdet och andra industrier:

  • Fjärrvärme: Vi står för mer än 90% av fjärrvärmen i Piteå kommun, vilket motsvarar uppvärmning av 4000 fastigheter. Fjärrvärmen levereras till Piteborna genom  PiteEnergi. Under 2018 firar vi 40-årsjubileum s för den första fjärrvärmeleveransen till Piteå stad.
  • Tallolja: Vi utvinner tallolja från vår produktion. Den används vid framställning av råtalldiesel, vilket är en grön beståndsdel i vanlig diesel.
  • Terpentin: Även terpentin tas tillvara som en biprodukt. Terpentin används exempelvis för att späda målarfärg. 

Besvärande lukt

Om du upplever besvärande lukt eller annan miljöpåverkan från fabriken, kan du kontakta vår beredskap för att rapportera detta via telefon 0911-978 50 eller e-post.

Stor miljömedvetenhet

  • 99% av röken ur våra skorstenar är ånga
  • Rökgaser från sodapannan renas med elektrofilter och rökgasskrubber
  • Rökgaser från biobränslepannan renas med slangfilter
  • Ljuddämpare är monterade på ångventiler
  • Förbrukat processvatten renas i en biologisk vattenrening
  • Illaluktande gaser förbränns i en speciall ugn

Policyer

Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive policy.

Miljöledningssystem

Smurfit Kappa Piteå är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Miljöledningssystemet omfattar ständiga förbättringar av miljöprestanda vid produktion av kraftliner vid fabriken i Piteå. Det omfattar rutiner och instruktioner, lagar och andra bindande krav, ansvarsfördelning samt dokumentation. Externa och interna transporter som utförs av entreprenörer omfattas ej.