Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Papper

Avancerade testanläggningar för utvärdering av massa, papper och kartong med avseende på styrka, tryckbarhet, körbarhet och kemiska egenskaper

Dessa anläggningar omfattar:

  • Ett omfattande laboratorium för alla traditionella pappersmått i standardklimat

Tillhandahåller styrkemått som komprimering, draghållfasthet, rivning, bristning, skikthållbarhet, men även olika ytutvärderingar och optiska egenskaper. Laboratoriet har också möjlighet att mäta de vanligaste egenskaperna hos wellpapp och kartonnage. Alla tester utförs i ett välkontrollerat standardklimat 23 ˚C/50 % RH.

  • Karakterisering av pappersegenskaper i icke-standardiserade klimat

Stora klimatrum gör det möjligt för oss att utvärdera papper i miljöer som motsvarar slutanvändningen av kundens produkter, oavsett om de används i tropiska klimat eller i kylrum. Tack vare rummens storlek kan vi genomföra faktiska mätningar i klimatiserad miljö, inte bara konditioneringsprocessen.

  • Utveckling av icke-standardiserade tester

Egna metoder för icke-standardiserad karakterisering, t.ex. kompressionsstyrka under långtidslastning, sprickbildningsmotstånd, ytstyrka och limfogstyrka, egenskaper som är relaterade till körbarhet i kundens processer och slutproduktens livslängd. Tack vare stor kunskap om pappersmekanik och våra skickliga mekaniker och IT-tekniker kan vi simulera kundernas process- och leveranskedjor, varifrån vi utvecklar våra unika pappersegenskaper.

  • Svepelektronmikroskop (SEM)

SEM ger en bild av de minsta detaljerna i pappret, men kan också användas som ett verktyg för att analysera den kemiska strukturen hos pappersytan. I kombination med ljusmikroskop är det ett kraftfullt verktyg när man utreder beläggning och tryck samt vid problemsökning vid limningsproblem och orenheter. 

  • Tryckbarhets- och beläggningslaboratorium

I vårt tryckbarhetslaboratorium har vi möjlighet att utvärdera samspelet mellan tryckfärg och papperssubstrat genom t.ex. ytenergimätningar. Laboratoriet är också utrustat med alla nödvändiga metoder för tryckutvärdering t.ex. färgdensitet, punktförstoring, utformning och utseende. I beläggningslaboratoriet har vi utrustning för utvärdering och utveckling av hand- och beläggningsfärg.

  • Kemilaboratorium

Avancerad laboratorieutrustning gör att vi kan hitta och kvantifiera kemiska föreningar, både i pappret och i papperstillverkningsprocessen. Dessa användbara verktyg används för att säkerställa att den kemiska balansen i processen är rätt, men även att den kemiska sammansättningen i pappret är den rätts för att nå optimal styrka, så att det inte förekommer några skadliga ämnen.
Laboratoriet är också ackrediterat för viss miljöanalys.

  • Avancerat massalaboratorium

Erbjuder möjlighet att simulera alla steg i papperstillverkningsprocessen; från rötning, blekning och raffinering till produktion av pappersark. I vår dynamiska arkformare kan vi producera anisotropa ark i flera skikt som är jämförbara med maskintillverkat papper, vilket gör det till ett perfekt verktyg för utvärdering av olika råvaror och nya tillsatser.

Lars Henriksson - Vice President Product Development

"Innovation är när du fostrar en ny idé, får den att gro till något av värde och levererar den till marknaden."

 

Mer från Lars