Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Lars Henriksson - Chef för produktutveckling papper

​Innovation är när du fostrar en ny idé, får den att gro till något av värde och levererar den till marknaden

Lars Henriksson är chef för produktutveckling för Smurfit Kappas pappersproduktion. Han inledde sin karriär 1989 som graduate trainee och är baserad på Tech Center i Piteå.

Vad innebär din roll?

Min roll består av produktutveckling, teknisk kundservice och produktsäkerhet. I min roll leder jag ett begåvat team med oöverträffad kunskap om papper. I teamet ingår både tekniska kundtjänstchefer som är speciellt inriktade på våra kunders marknader och andra med specifika fokusområden, bland annat spårbarhetskedje-program och pappersmekanik.

Till mitt jobb hör också att standardisera våra rutiner för att säkerställa att alla våra fabriker producerar samma höga pappersstandard.
Vad som är unikt hos oss kommer från vårt
pappers enastående kvalitet.

Vad är en bra innovation enligt dig?

Innovation innebär inte bara en ny produkt, utan det kan vara en process eller ett nytt sätt att arbeta. Innovation är för mig är en ny idé som fungerar. Men det är inte bara en uppfinning, det måste vara något som är kommersiellt gångbart. Innovation är när du fostrar en ny idé, låter den växa till något av värde och levererar den till marknaden.

Hur inspirerar du innovation inom papperstillverkning?

Min inspiration startar alltid med en förståelse för våra kunders krav och en strävan att lösa dem. Drivkraften är att se något som ingen har sett tidigare och fråga sig "Hur kan vi göra det bättre?" eller "Vad fungerar inte just nu?" Ingenting är mer tillfredsställande än att optimera eller skapa en process som revolutionerar status quo.

Vilken roll spelar innovation inom papperstillverkningen?

Innovation är avgörande för oss. Vi behöver maximera våra affärsmöjligheter och skilja oss från våra konkurrenter. Det är en balans mellan att vara reaktiv och proaktiv. Vi är strukturerade för båda, med tekniska chefer som arbetar direkt med kunderna, vilket förmodligen är så reaktiv som du kan bli. Vi lyssnar på marknaden och fokuserar våra resurser på vad som krävs, vare sig det är tryckbarhet, styrka eller säkerhet. Vi söker också aktivt efter nya tekniker och möjligheter genom vårt externa nätverk, vilket inbegriper institut och universitet. Vi frågar oss vad som kommer att vara viktigt inom papperstillverkningen i framtiden och fortsätter sedan med detta som utgångspunkt.

Samarbete med förpackningsinnovatörer

Samarbete är vad som gör oss unika, och vår integrerade struktur ger oss möjlighet att utveckla produkter med slutanvändaren i åtanke. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och det är genom vårt samarbete som vi överträffar våra konkurrenter. Förpackningsinnovatörerna är beroende av att vi levererar hög kvalitet och vi uppskattar vårt behov av att betjäna dem. Vi håller regelbundna formella och informella möten där papperskvaliteten ligger högt på dagordningen, och vi är överens om standarder som omprövas varje år, så att vi kan säkerställa att vi alla arbetar mot samma mål.

Papper

Vi levererar råmaterial på ett ansvarsfullt sätt för en hållbar tillverkning av förpackningar.

Ta reda på mer om vårt papper