Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Innovationsnätverk

Främjande av enhetlighet mellan förpackningslösningar och nya innovationer på de globala marknaderna

Många av våra innovationsinitiativ är sammankopplade i ett nätverk till nytta för våra kunder, vilket ger engagerade och pan-regionala lösningar. Det här innovationsnätverket ger tillgång till den kreativa kraften hos 34 länder och tusentals experter och garanterar att vår kunskap om alla marknader används på ditt företag - oavsett var du befinner dig.

Vårt mål är inte bara att utveckla "know-how" - utan även att mobilisera och bidra med vår stora kunskap och göra den tillgänglig för våra kunder.

Nätverket upprättas lokalt för att betjäna och innovera på lokala marknader och är centralt anslutet för att dela kunskap, innovation och bästa praxis på ett effektivt sätt. Det här gör det möjligt för pan-regionala kunder att dra nytta av en överensstämmande förpackningslösning och mindre kunder av nya innovationer på marknader från hela världen.

Nätverket är anslutet på ett antal sätt:

  • Verktyg: Vårt utbud av InnoTools, inklusive InnoBook, Paper to Box och Pack Expert, ger omedelbar tillgång till delad information, vilket gör det lättare att skapa ändamålsenliga förpackningslösningar 
  • Specialistforum: En rad tekniska och kommersiella nätverk träffas regelbundet, inklusive halvårsvisa design- och innovationsmöten där även innovationsmästare deltar, följt av möten på lokal nivå. Det här "uppifrån och ned"-systemet säkerställer att alla är ständigt uppdaterade med den senaste informationen och utvecklingen. Specialistgrupper inom specifika områden, såsom hållbarhet och detaljhandel, träffas också regelbundet under året
  • Projektnätverk: När det gäller våra större pan-regionala och multinationella kunder har vi engagerade kundsupportchefer som sammanför ett team från hela organisationen som ska arbeta med specifika projekt. Varje land har också sina egna innovationsteam, -centra,
    -program och -projekt som betjänar sina respektive regioner och tar fram innovationer för den lokala efterfrågan på marknaden.

Förpackningar

Avancerade anläggningar för att testa och utvärdera varje del i förpackningens livscykel och hjälpa våra kunder att sälja mer.

Mer om förpackningsinnovationer

Papper

Avancerade testanläggningar för utvärdering av massa, papper och kartong gällande styrka, tryck- och körbarhet och kemiska egenskaper.

Mer om pappersutveckling