Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Support

​Human Resources

Denna funktion består av flera delar:

Löner och förmåner

Arbetsuppgifter och ansvarsområden: att tillhandahålla information och stöd i samband med löneprocessen och utgöra ett kompetenscentrum för befattningsvärderingar. Arbetsuppgifterna innebär också att se till att vi följer de lagar och avtal som styr arbetsmarknaden. 

Policys: HR ansvarar för att det finns policyers och regelverk, bland annat för hur vi arbetar med våra medarbetare, rekrytering och urval, arbetsmiljö, likabehandling etc., 

Hälsa och säkerhet

Huvudansvarsområdena är tillsyn och rapportering av olyckor och tillbud, utarbetande av en rad säkerhetsrelaterade rapporter, benchmarking med andra företag för att etablera god praxis, utarbetande av principer och procedurer för säkra tillverkningsstandarder, och kontinuerlig kommunikation med landspecifika säkerhetssamordnare.  En annan viktig uppgift är att besöka våra anläggningar och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunikation: Kommunikation är ett stort område där företagsledning, marknadsledning och HR har olika ansvarsområden. Exempel på publikationer är t.ex. årsredovisningar, rapporter om hållbar utveckling, kundtidning (People and Packaging) och interna publikationer. Kommunikation omfattar också ett ansvar för företagets varumärkes- och företagsidentitet, internet och intranät och utvecklingen av vår närvaro på nätet.

Lednings- och medarbetarutveckling

De viktigaste målen är att ge medarbetare tillgång till utbildnings- och utvecklingsmöjligheter; att säkerställa att man kontinuerligt investerar i nya utbildnings- och utvecklingsprogram och förbättring av befintliga program, att ge praktisk vägledning och råd om utbildnings- och utvecklingsaktiviteter till grupper och individer, och säkerställa en miljö där utbildning och utveckling stimuleras, aktiveras och utvärderas.

Pensioner och försäkringar

HR ansvarar även för att ha goda kunskaper i pensions- och försäkringsfrågor och att ge stöd till medarbetare, chefer och till huvudkontorets HR-avdelning.

Informationssystem (IS)

Syftet med IS-strategin är att stödja verksamhetens effektivitet genom harmonisering av standardlösningar. IS-funktionen, genom IT-avdelningar, erbjuder flera tjänster till organisationen. Andra viktiga ansvarsområden är att hantera IT-infrastrukturen, e-utbildningsplattformarna, kontorskommunikationen på nätet och de interna affärssystemen.

Lediga jobb

Intresserad av att utveckla din karriär med oss?

Se våra lediga jobb

Andra funktioner

Försäljning och Marknad

Bygga upp värdefulla relationer med våra kunder - lokalt eller globalt.
(Läs mer)
 

Produktion
Arbeta i en flexibel miljö leverera produkter av toppkvalitet i tid till våra kunder. (Läs mer)

Ekonomi
Play a strategic role in planning and budgeting for a sustainable future. (Läs mer)

Design och Innovation
Väcka liv i och förverkliga de bästa idéerna. (Läs mer)

Inköp
Garantera försörjning för alla tjänster, produkter och råvaror.
(Läs mer)