Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Återvinning i slutet kretslopp

​Som en integrerad tillverkare befinner vi oss i en unik position då vi är en del av våra produkters hela livscykel.

Alla pappersbaserade förpackningar är 100 % återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara utan att en enda låda måste skickas till soptippen. Alla wellpapp-, solidpapp- och kartonnageförpackningar kan samlas in, sorteras, upparbetas och tillverkas till nytt papper och nya förpackningar på cirka 14 dagar. Det här visar på en strategi med ett verkligt slutet kretslopp.

Livscykelns olika skeden

Papperstillverkning: Våra pappersbruk producerar papper av nyfiber och returfiber. Dessa fibrer tillhandahålls genom våra egna återvinnings- och skogsbruksverksamheter eller köps från tredje part.

Förpackningskonvertering: Våra förpackningsfabriker tillverkar främst wellpapp och solidpapp med råvara från egna pappersbruk. Produkten konverteras sedan till förpackningar och levereras till våra kunder för transport, skydd och marknadsföring av deras produkter.

Återvinning: Återvinningsprocessen börjar när förbrukade förpackningar samlas in (främst från återförsäljare), sorteras och därefter levereras till ett av våra pappersbruk för upparbetning och papperstillverkning.

Så här stänger vi kretsloppet.

Vi har erfarenhet, kunskap och passion i varje steg av livscykeln för att leverera hållbara produkter på ett hållbart sätt.