Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vision, mission och värden

​Vision

Vå vision är att vara ett globalt uppskattat företag och dynamiskt leverera säker och överlägsen avkastning till alla intressenter.

För att uppnå detta kommer vi att:

  • Arbeta för det allmänt bästa i de länder och samhällen där vi har förmånen att verka
  • Erbjuda säkrast möjliga naturliga miljö, en känsla av identitet och karriärmöjligheter för våra medarbetare
  • Generera högsta nivå av kundnöjdhet
  • Optimera avkastningen till aktieägarna.

Mission

Smurfit Kappa strävar efter att vara ett kundorienterat, marknadslett företag. Nöjda kunder, personlig utveckling av medarbetare och respekt för lokalbefolkningen och miljön ses som oskiljaktiga från syftet att skapa värde för aktieägarna.

Värden

  • Entreprenörskap: vi värdesätter entreprenörsanda och en decentraliserad ledningsstil med personalfunktioner som utmanar och stödjer verksamheten genom snabbhet, innovation och kreativt tänkande
  • Människor: vårt mål är att rekrytera, utveckla, motivera, skydda och behålla våra medarbetare
  • Miljö: vårt mål är att skydda miljön och successivt förbättra våra prestationer när det gäller utsläpp i luft, vatten och marken
  • Kunder: vi ser oss som ett tjänsteföretag med förpackningsprodukter
  • Aktieavkastning: vi strävar efter att ge den bästa avkastningen till aktieägare i förhållande till vår jämförelsegrupp
  • Möta aktieägarnas engagemang: vi är fast beslutna att uppfylla våra åtaganden och kommer att införa nödvändiga resurser för att de ska uppnås.