Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Bezpieczeństwo produktu i REACH

Mocne zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa produktu.

Dział bezpieczeństwa produktu

Nasze laboratorium prowadzi badania i wdraża projekty rozwoju w dziedzinie kontaktu z żywnością. Sprawdzamy czystość naszych produktów z papieru i tektury na wszystkich etapach produkcji, od projektowania do dostawy.

Analizujemy produkty zgodnie w wymaganiami różnych przepisów europejskich i krajowych. Dział ten jest jednostką zewnętrzną akredytowaną zgodnie ze normą jakości ISO 17025 dla laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Opakowania i kontakt z żywnością

Śledzimy zmiany przepisów we wszystkich krajach i jesteśmy bardzo aktywni w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłu papierniczego na poziomie europejskim i krajowym.

Znaczna część naszych opakowań jest przeznaczona dla przemysłu rolno-spożywczego, gdzie gwarantujemy możliwość bezpiecznego pakowania żywności w nasze produkty, niezależnie od rodzaju kontaktu, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego.

Dzięki naszemu systematycznemu podejściu osiągnęliśmy zero zarejestrowanych przypadków niezgodności z przepisami lub dobrowolnymi kodeksami w zakresie bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności za produkt.

Żywność i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Stale monitorujemy nasze wyniki pod kątem bezpieczeństwa i higieny żywności. Pozwala to nam na szybką i skuteczną reakcję na wszelkie obawy rynku lub ostrzeżenia odnośnie do bezpieczeństwa żywności wydawane przez władze europejskie i krajowe

Ustawodawstwo i wytyczne

W ciągu ostatnich lat zrewidowano i zaostrzono przepisy dotyczące opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Obecnie obowiązujące prawo wymaga od zakładów papierniczych i przetwórczych, produkujących opakowania na potrzeby przemysłu spożywczego, wdrożenia wytycznych w sprawie dobrych praktyk wytwarzania (GMP)

Nasza firma nie tylko przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny naszych produktów. Przyjęliśmy również dobrowolne kodeksy postępowania oparte min. o wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny

Wiele naszych produktów stosowanych jest jako opakowania transportowe. W związku z tym gwarantujemy ich bezpieczeństwo i łatwość zastosowania dla osób z nich korzystających.

REACH

REACH jest to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dotyczących chemikaliów. Jesteśmy objęci rozporządzeniem REACH jako dalszy użytkownik chemikaliów.

Dowiedz się więcej