Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

REACH

REACH jest to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dotyczących chemikaliów

Jesteśmy objęci rozporządzeniem REACH jako dalszy użytkownik chemikaliów. W związku z tym jesteśmy w ścisłym kontakcie z dostawcami środków chemicznych, aby mieć pewność, że spełniają oni swoje zobowiązania. Te zobowiązania obejmują gwarancje, że chemikalia wprowadzane do naszych produktów nie zawierają żadnych budzących obawy substancji w stężeniach powyżej progu bezpieczeństwa. Nasz dział zaopatrzenia dostarcza nam skutecznych sposobów do wykonania tego zadania.

Dodatkowo nasze zakłady produkcji papieru siarczanowego same produkują chemikalia (ługi, olej talowy, mydło na bazie oleju talowego i terpentynę).

Specjalista ds. wdrożenia rozporządzenia REACH

Początkowo, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH, zatrudniliśmy specjalistów ds. wdrożenia rozporządzenia REACH, aby we właściwym czasie zapewnić zgodność wszystkich naszych operacji w UE z tym rozporządzeniem. Ich obowiązki obejmują:

  • Staranną ocenę aktualnego i przyszłego wpływu ustawodawstwa na nasze przedsiębiorstwo i portfolio naszych produktów.
  • Współpracę z naszymi klientami oraz dostarczanie pełnych i aktualnych informacji o sytuacji naszych produktów w aspekcie rozporządzenia REACH i powiązanych przepisów.

Nasze zakłady produkcji papieru pierwotnego

Wszystkie nasze zakłady produkcji papieru pierwotnego we właściwym czasie zarejestrowały odpowiednie produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania papieru siarczanowego.

Nasze zobowiązania

Będziemy aktywnie reagować na rozszerzanie rozporządzenia REACH, a w szczególności na uaktualnienia tzw. listy kandydatów (substancji budzących największe obawy), oceniać możliwe skutki zmian dla wszystkich naszych produktów i odpowiednio je łagodzić.

 

Włókna pierwotne

Bardzo aktywnie współpracujemy z dostawcami, aby całe wykorzystywane przez nas drewno pochodziło ze źródeł nienaruszających równowagi ekologicznej.

Dowiedz się więcej