Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Kodeks postępowania w biznesie

Nasz kodeks postępowania w biznesie jasno określa nasz stosunek do zgodności z prawem, norm etycznych i zobowiązań wobec naszych pracowników.    

Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie naszej działalności zgodnie z najwyższymi normami etycznymi.

Nasz kodeks postępowania w biznesie jest bardzo ceniony i oparty na następujących konwencjach i kodeksach międzynarodowych:

  1. Deklaracja podstawowych zasad i praw w pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) (konwencje podstawowe)
  2. Deklaracja podstawowych praw człowieka ONZ
  3. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych
  4. Inicjatywa UN Global Contact

Kodeks obowiązuje wszystkie nasze firmy i ich pracowników. Stwierdzamy wyraźnie, że uczciwość osobista i zawodowa należy do obowiązków każdego pracownika. Poza kodeksem postępowania w biznesie pracownicy mogą zgłaszać (potencjalne) nieprawidłowości zgodnie z „kodeksem zgłaszania nieprawidłowości” zamieszczonym w złożeniach polityki dobrowolnego zgłaszania nieprawidłowości.

W celu usprawnienia naszej działalności opracowaliśmy środowiskową politykę firmy. Założenia polityki obejmują aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, gospodarką leśną nienaruszającą równowagi ekologicznej, zrównoważonych źródeł zaopatrzenia, obywatelstwa społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Raport zrównoważonego rozwoju

Zobacz więcej publikacji

Obowiązujące polityki

Przestrzegamy kodeksów postępowania i zasad obejmujących wiele obszarów związanych z naszymi praktykami w zakresie działania i zarządzania.

Dowiedz się więcej