Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Społeczność

​Posiadamy bardzo zróżnicowaną siłę roboczą i podjęliśmy zobowiązanie do stosowania sprawiedliwych praktyk i równego traktowania wszystkich naszych pracowników oraz osób trzecich, w tym naszych partnerów biznesowych i społeczności lokalnych.

  Ważna jest dla nas otwarta komunikacja z naszym pracownikami i ich przedstawicielami.

   Tematy te obejmują:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Warunki pracy
  • Warunki zatrudnienia
  • Wyniki i perspektywy biznesowe

  Regularnie informujemy naszych pracowników o ogólnych wynikach organizacji oraz innych odpowiednich aspektach społecznych. Głównym celem jest rozwój naszych pracowników. Zachęcamy naszych pracowników do wykorzystania swojego potencjału poprzez stałe szkolenie. Wspieramy szereg programów nauczania i rozwoju oraz promujemy możliwości indywidualnego rozwoju i działania szkoleniowe.

Co roku przyznajemy wewnętrzne nagrody za przedsiębiorczość, innowacje i doskonałe wyniki w pracy. Stanowią one dowód uznania, dają satysfakcję i zachęcają do dalszych działań. Nagrody przyznawane są w kategoriach produkcji, innowacji, bezpieczeństwa pracy i zrównoważonego rozwoju. Nagrody są widoczne dla wszystkich pracowników i pomagają stworzyć atmosferę inspiracji. 

Kodeks postępowania w biznesie

Nasze stanowisko odnośnie do zgodności z prawem, przywiązania do standardów etycznych i zobowiązań wobec naszych pracowników.

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych

Aktywnie zachęcamy do uczestnictwa w działaniach na rzecz społeczności lokalnych i promujemy takie działania.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o interesy wszystkich osób dotkniętych naszą działalnością i zmniejszamy do minimum wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

Dowiedz się więcej

Analizy przypadków

Dowiedz się więcej

Szkolenie i rozwój pracowników

Jesteśmy ukierunkowani na przekazywanie informacji i inspirowanie naszych pracowników do spoglądania w przyszłość, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dowiedz się więcej