Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Osoby zainteresowane

 

​Uważamy, że kluczowe znaczenie ma stały, otwarty i konstruktywny dialog z różnymi grupami osób zainteresowanych we wszystkich krajach i obszarach naszego działania.

Poniżej przedstawiono rozróżniane przez nas poszczególne grupy osób zainteresowanych oraz relacje z tymi grupami.

Klienci

Stale wzmacniamy zaangażowanie w relacje z naszymi klientami, a co za tymi idzie, z ich klientami (np. sprzedawcami detalicznymi), w zakresie najważniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ważnymi obszarami interakcji są zrównoważone pozyskiwanie włókien, ślad węglowy i odpowiedzialność społeczna. Te interakcje z klientami mogą przybierać formę konferencji lub rozmów przy wspólnym stole z dyrektorami ds. zrównoważonego rozwoju u klienta, wspólne opracowywanie konkretnych projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju, uczestniczenie w konferencjach klienta lub wspieranie klienta w zakresie ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy

Pracownicy są kluczem do naszego sukcesu. Ich bezpieczeństwo i zdrowie jest najwyższą wartością i kładziemy szczególny nacisk na ich dobre samopoczucie. Nasi pracownicy mają dostęp do wielu szkoleń, począwszy od szkoleń stanowiskowych aż do zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zaawansowanych kursów z zakresu zarządzania. Nasza kadra kierownicza i przedstawiciele naszych pracowników nawiązują wzajemne kontakty w ramach różnych pracowniczych ciał przedstawicielskich. Nasz „Kodeks postępowania w biznesie” odzwierciedla sposób prowadzenia przez nas działalności i ważną rolę, jaką w tym odgrywają nasi pracownicy.

Inwestorzy

Prowadzimy szeroki program obejmujący prezentacje typu „road-show” i dni inwestora, podczas których analitycy i inwestorzy mają okazję nawiązania dialogu z kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Część naszej inicjatywy stanowią również bezpośrednie spotkania, telekonferencje i udział w branżowych konferencjach inwestorów.

Dostawcy

Poza zwykłymi interakcjami z dostawcami, realizowane są indywidualne programy i inicjatywy, takie jak audyty i kwestionariusze, mające na celu upewnienie się, że jesteśmy w stanie zrealizować swoje cele odnośnie pozyskiwania surowców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oraz spełniać wymagania w zakresie dostaw produktów przez naszych dostawców zgodnie z Polityką Zrównoważonego Zaopatrzenia. Działania Smurfit Kappa realizowane są w celu pozyskiwania produktów i usług w miarę możliwości od lokalnych dostawców, przy zapewnieniu najlepszej jakości i w odpowiedniej cenie a także odpowiedniego wsparcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Organizacje pozarządowe

Członkostwo lub udział w organizacjach takich jak FSC®, PEFC, Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), CDP i Water Footprint Network. Bezpośredni i pośredni dialog (poprzez organizacje członkowskie) i współpraca przy konkretnych tematach takich jak woda i sekwestracja CO2.

Miejscowe społeczności

Bierzemy udział w projektach socjalnych i podejmujemy inicjatywy w zakresie zdrowia, zatrudnienia i ochrony środowiska w krajach, w których działamy. Zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej realizuje się szeroko zakrojone programy angażujące znaczne środki finansowe oraz czas i wiedzę fachową naszych pracowników. Celem jest zapewnienie społecznościom pomocy w osiąganiu samowystarczalności. Celem fundacji Smurfit Kappa Foundation są inicjatywy ukierunkowane na realizację działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, zwłaszcza w obszarze zdrowia i edukacji młodzieży w krajach, w których firma działa.

Rząd i społeczeństwo

Wspieramy członkostwo w stowarzyszeniach branżowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także uczestniczymy w forach związanych z szerszymi kwestiami biznesowymi i społeczeństwem w ogólnym kontekście.

Istotność

Wkład różnych grup osób zainteresowanych jest szczególnie istotny. Pomaga nam udoskonalić koncepcję istotności

Dowiedz się więcej

Fundacja Smurfit Kappa

Powstała w 2011 roku fundacja Smurfit Kappa wspiera projekty zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Obowiązujące polityki

Przestrzegamy kodeksów postępowania i zasad obejmujących wiele obszarów związanych z naszymi praktykami w zakresie działania i zarządzania.

Dowiedz się więcej