Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Woda

Nasza działalność jest zależna od tego zasobu naturalnego, więc dostępność i zużycie wody mają dla nas kluczowe znaczenie.

Przemysł papierniczy głównie pożycza a nie zużywa wodę. W procesach biorą udział duże ilości wody, ale po uzdatnieniu w nowoczesnych instalacjach 90% pobranej wody jest zawracane do systemu wodnego, z którego pochodzi.

Dotychczasowe osiągnięcia

  • Zakończona ocena ryzyka dotyczącego wody przeprowadzona w jedenastu papierniach

  • W 2017 roku osiągnęliśmy cel poprawy jakości wody poprzez obniżenie wskaźnika  chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w odprowadzanych wodach o 1/3 na tonę produkowanego papieru trzy lata wcześniej niż planowano.

Długoterminowe zobowiązanie

  • Przyjęliśmy zbiór Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) ONZ 2030, które zostały określone we wrześniu 2015 r. 

  • Do 17  celów, w tym życie podwodne oraz czysta woda i warunki sanitarne, zakończenie ubóstwa, ochrona planety i zapewnienie dobrobytu dla wszystkich, określiliśmy cele do osiągniecia

  • Będziemy w dalszym ciągu przyczyniać się do realizacji tych celów, tak aby zostały osiągnięte w ciągu najbliższych 15 lat. 

Wspieramy inicjatywy rozwijania standardów „śladu wodnego” i zarządzania wodą. W 2011 roku wstąpiliśmy do Water Footprint Network, organizacji przodującej w opracowywaniu takich standardów. Jako aktywny uczestnik mamy również wkład w rozwój metodologii zrównoważonego rozwoju stosowanej w naszym przemyśle.

Długofalowe zobowiązania

Staramy się ciągle poprawiać wyniki naszego zrównoważonego rozwoju i podjęliśmy cztery długofalowe zobowiązania

Dowiedz się więcej

Analiza przypadku

Dowiedz się więcej