Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Obniżenie emisji CO₂

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dążymy do obniżenia naszej emisji CO2. Popieramy docelowe obniżone wartości emisji po roku 2012 określone przez dyrektywę ETS Unii Europejskiej.

Podjęliśmy zobowiązanie obniżenia naszej emisji CO2 w odniesieniu do wielkości produkcji w okresie 2005-2020 o 20%.

Od 2009 roku ogólna produkcja energii z biomasy wzrosła o 6%. Ten postęp jest wynikiem naszych najnowszych inwestycji w kotły opalane biomasą w Europie i Ameryce Łacińskiej. Będziemy kontynuować nasze inwestycje w te projekty wszędzie tam gdzie będzie to ekonomicznie wykonalne. Obniżenie emisji CO2 jest sukcesywnie uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych.

W wyniku analizy wewnętrznej przeprowadzonej w roku 2010 uzyskaliśmy przegląd wszystkich (teoretycznie) możliwych oszczędności energii w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego papieru, zarówno jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, jak i pary, a także przegląd sprawności przetwarzania energii. W analizie zidentyfikowano projekty konkretnych redukcji emisji CO2 . 

Dotychczas analizą objęto wszystkie europejskie zakłady papiernicze. Analiza będzie kontynuowana dla zakładów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Wyniki analizy stworzą ważne przesłanki do podjęcia decyzji odnośnie do wydatków na projekty związane z energią.

Przykłady projektów związanych z obniżeniem emisji CO2 można znaleźć w naszym sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju

Zobacz więcej publikacji