Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Gazety

Gazety zawierające maksymalnie 5% gazet lub reklam barwionych w masie.

Kategoria ta składa się zwykle w 100% z MATERIAŁU POSTKONSUMENCKIEGO zgodnie
z normą FSC STD 40.007. Zawartość wszystkich dostwa z tej grupy jest zgodna z definicjami i opisami określonymi w normie CEPI EN643.

Charakterystyka techniczna

  • Zachowana zostanie szczególna ostrożność, aby nie dopuścić do zmieszania z makulaturą poniższych zabronionych kategorii papieru:     
  • Zanieczyszczonego papieru oraz tektury ze szpitali   
  • Papieru oraz tektury zawierających substancje chemiczne lub żywność   
  • Materiałów stosowanych do osłaniania, np. papieru okrywającego meble podczas napraw lub malowania   
  • Wyłącznie beli papieru   
  • Starych archiwów z bibliotek, biur, itp., jeśli zawierają PCB (polichlorobifenyl) 
  • Materiałów zabezpieczających podczas przechowywania lub transportu, chroniących przez skażeniem, np. substancjami niebezpiecznymi lub zapachami 
  • Dostarczona makulatura będzie oznaczona ustalonym kodem dostawcy, który zazwyczaj zawiera 3-cyfrową liczbę napisaną sprayem na balach lub na etykietach umocowanych na boku przyczep z balami  
  • Sektory rynku

Gazety