Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa informuje o znaczących postępach w swoim 8. corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju pt.” Sustainability in Every Fibre”

​15 Czerwiec 2015

Smurfit Kappa, jeden z czołowych dostawców opakowań papierowych na świecie, potwierdza dziś swoje niesłabnące zaangażowanie w dostarczanie wartości biznesowej poprzez zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach swoich fabryk w 8. corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Raport „Zrównoważony rozwój w każdym aspekcie” podkreśla koncentrację firmy Smurfit Kappa na projektowaniu i wdrażaniu prawdziwych systemów zamkniętych, a także jej wyjątkowe zaangażowanie w wykorzystywanie w swoich produktach i procesach wyłącznie włókien pochodzących w 100% od producentów dbających w podobnym stopniu o równowagę ekologiczną. Całkowita przejrzystość danych jest zapewniona dzięki przestrzeganiu wytycznych organizacji Global Reporting Initiative (GRI) w wersji 4 dla rozszerzonych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Pięć nowo zdefiniowanych priorytetów wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju przełożyło się w 2014 r. na następujące efekty:

  • Lasy  -  Wszystkie surowce pierwotne używane do produkcji papieru są obecnie pozyskiwane zgodnie z certyfikowanymi systemami kontroli pochodzenia produktu. 

  • Zmiany klimatyczne  -  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 21,6% na tonę wyprodukowanego papieru — jesteśmy na dobrej drodze do wyznaczonego celu, czyli zmniejszenia emisji o 25% do 2020 r. 

  • Woda  - Zmniejszenie o 28% chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) wody zwracanej do środowiska z zakładów papierniczych — to już nieduży krok od wyznaczonego celu, czyli zmniejszenia COD o 33% do 2020 r. 

  • Odpady  -  W 2014 r. odpadów na wysypiska śmieci nie wysyłało faktycznie 12 z 38 zakładów papierniczych. 

  • Pracownicy  -  Aż 80% osób wzięło udział w pierwszej ogólnofirmowej ankiecie dotyczącej zaangażowania pracowników, MyVoice2014. 

 

Komentując świetne wyniki przedstawione w raporcie, Gary McGann, dyrektor naczelny Grupy Smurfit Kappa, powiedział:

„Jesteśmy dumni z tego, że zrównoważony rozwój nasi ludzie mają we krwi, a nasze produkty — w każdym włóknie. Na tej idei koncentrujemy nasze innowacje, strategię i stosowane procesy”.

Dyrektor operacyjny Grupy, Tony Smurfit, kontynuował:

„Takie podejście zapewniło stały rozwój biznesowy i długotrwałe partnerstwo z firmami należącymi do najbardziej cenionych na świecie. Każdego dnia udowadniamy, że nasz sposób pracy przyczynia się do tworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata i do starań o jaśniejszą przyszłość”.

W raporcie ujęto kompleksowe, aktualne informacje dotyczące działań firmy Smurfit Kappa w zakresie pięciu obszarów priorytetów strategicznych:

Rozwój zrównoważonego pozyskiwania surowców i odpowiedzialna gospodarka leśna

W 2014 r. Smurfit Kappa z powodzeniem ukończyła proces certyfikacji kontroli pochodzenia produktu, co umożliwiło opatrzenie certyfikatem FSC® wszystkich opakowań dostarczanych klientom. Wszystkie nieprzetworzone materiały używane do produkcji papieru są obecnie pozyskiwane zgodnie z certyfikowanymi systemami kontroli pochodzenia produktu, gdzie ponad 97% opakowań i 92% fabryk przetwórczych jest zgodnych z certyfikacją FSC i/lub PEFCTM.*

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej

Po tym, jak Smurfit Kappa osiągnęła swój cel początkowy, czyli zmniejszenie emisji w porównaniu z rokiem 2005 o 20% do 2020 r., w maju 2014 r. wprowadzono nowy cel dotyczący względnych emisji CO2. Jest to zmniejszenie w porównaniu z rokiem 2005 względnych emisji CO2 z sieci zakładów papierniczych o 25% do 2020 r. Względna redukcja emisji CO2 pochodzących ze spalania paliw kopalnych w 2014 r. wyniosła 1,2% w porównaniu do 2013 r. Obecnie emisje te są o 21,6% mniejsze w porównaniu do wartości z 2005 r.

Smurfit Kappa udostępnia także klientom wszelkie dane dotyczące wpływu jej opakowań na emisję dwutlenku węgla. W tym celu pakiet oprogramowania projektowego InnoTools wyposażono w 2011 r. w funkcję pomiaru wpływu poszczególnych produktów (opakowań) na emisję dwutlenku węgla. Teraz firma dodała do oprogramowania InnoTools nową opcję, która umożliwia klientom śledzenie redukcji wpływu używanych opakowań na emisję dwutlenku węgla wraz z upływem lat.

Zmniejszenie wpływu na jakość wody

Smurfit Kappa jest zaangażowana w zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT – ang. COD) wody zwracanej do środowiska ze swoich zakładów papierniczych o jedną trzecią do 2020 r. w porównaniu z poziomami z 2005 r. Aktualnie osiągnięto redukcję tego parametru o 28% w porównaniu do wartości odniesienia.

Ciągłe inwestycje w oczyszczalnie ścieków zapewniają firmie Smurfit Kappa coraz większą skuteczność w oczyszczaniu zużytej wody, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne użytkowanie wody oraz ponowne jej wykorzystywanie w procesach produkcji.

Dodatkowo Smurfit Kappa wdraża ocenę ryzyka dla czystości wody we wszystkich zakładach produkujących papier i tekturę, co umożliwi ustalenie bardziej szczegółowych celów związanych z jakością wody oraz indywidualne plany udoskonaleń dla każdego zakładu.

Zmniejszenie ilości odpadów odprowadzanych na wysypiska śmieci

W 2014 r. odpadów na wysypiska śmieci nie wysyłało faktycznie 12 z 38 zakładów papierniczych Smurfit Kappa. Smurfit Kappa uruchomiła także projekt oceny odpadów wysyłanych na wysypiska śmieci w celu przedstawienia możliwości redukcji ilości odpadów powstających podczas działań firmy, umożliwiając w ten sposób określenie szczegółowych celów dotyczących zmniejszenia ilości odpadów.

Pracownicy

Największym zasobem Smurfit Kappa są jej pracownicy. Pierwsza przeprowadzona w całej firmie ankieta dotycząca zaangażowania pracowników, MyVoice2014, umożliwiła wszystkim pracownikom wyrażenie opinii na temat doświadczeń związanych z pracą. Została ona przyjęta pozytywnie, o czym świadczy wskaźnik odpowiedzi wynoszący 80%. Stanowi to mocną podstawę do kontynuacji starań, aby firma Smurfit Kappa była doskonałym miejscem pracy.

 

Dostarczanie klientom wartości biznesowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi część strategii „Open the future” firmy Smurfit Kappa. Jej celem jest stwarzanie nowych możliwości wspólnie z klientami gotowymi na wyzwania poprzez ciągłe wykorzystywanie naszego doświadczenia, fachowej wiedzy i pomysłowości. Więcej na temat strategii „Open the future” można się dowiedzieć w witrynie openthefuture.info

Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Smurfit Kappa z 2014 r. przygotowano zgodnie z wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative (GRI) w wersji 4 dla rozszerzonego poziomu raportowania.

Smurfit Kappa informuje o znaczących postępach w swoim 8. corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju pt.” Sustainability in Every Fibre”