Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa zwiększa swoje zaangażowanie w przeciwdziałania zmianom klimatu

Smurfit Kappa announces new fossil CO2 reduction target, increasing from 20% to 25% by 2020 on the occasion of today’s publication of its 7th annual Sustainable Development Report

​23 June 2014 

 

 

Z okazji publikacji w dniu dzisiejszym 7 dorocznego Raportu  Zrównoważonego Rozwoju, Smurfit Kappa ogłasza nowy cel w zakresie obniżania emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, zwiększając jego poziom z 20% do 25% do roku 2020

  • Osiągnięcie celu na rok 2020 dotyczącego obniżenia emisji CO2 w wysokości 21% na tonę produkowanego papieru (pierwotny cel wynosił 20%)

    Osiągnięcie celu na rok 2015 w zakresie kontroli pochodzenia produktu w  91% zakładach przetwórczych  (pierwotny cel wynosił 90%)

    Wydanie po raz pierwszy sprawozdania dotyczącego nowych zobowiązań podejmowanych w czterech kluczowych obszarach wpływu w zakresie zrównoważonego rozwoju: Zdrowie i Bezpieczeństwo, Zaangażowanie w sprawy miejscowych społeczności, Minimalizacja Odpadów i Zrównoważone Zaopatrzenie

 

Z uwagi na osiągnięcie pierwotnego celu na rok 2020 w postaci obniżenia emisji o 20% dużo wcześniej przed zaplanowanym terminem, Smurfit Kappa, jedna ze światowych, czołowych spółek w przemyśle opakowań papierowych zwiększa obecnie swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez podniesienie swojego celu dotyczącego obniżenia emisji CO2 na tonę produkowanego papieru o 25% do roku 2020.

Odnowienie zobowiązania zbiega się z publikacją 7 dorocznego Raportu Zrównoważonego Rozwoju. Osiągając poziom 21% obniżenia emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych na jednostkę produkcji, firma Smurfit Kappa całkowicie obniżyła emisję CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych z poziomu 929 000 ton od roku 2005 dzięki połączeniu inwestycji w obniżenie energii, inicjatyw podejmowanych w zakresie energooszczędności oraz ogólnej optymalizacji systemu fabryk. Pozwala to na obniżenie o 6,5% emisji węgla na tonę papieru wyprodukowanego w roku 2013.

 

W konsekwencji znacznych postępów w zakresie wykorzystania włókien odnawialnych, 91% wszystkich fabryk  Smurfit Kappa w zakresie konwersji posiada obecnie certyfikat kontroli pochodzenia produktu (ang: Chain of Custody), co przekracza pierwotne zobowiązanie do osiągnięcia co najmniej 90% poziomu certyfikacji do roku 2015. Ponadto, niemal 90% wszystkich opakowań wyprodukowanych w Europie może obecnie otrzymać certyfikat kontroli pochodzenia produktu na mocy certyfikatu Forest Stewardship Council (FSC), organizacji Programme for the Endorsement of Forest Certification  (PEFC ) lub inicjatywy Sustainable Forest Initiative (SFI ). Przewiduje się, że wszystkie istotne działania Smurfit Kappa na terenie całej Ameryki osiągną status certyfikatu kontroli pochodzenia produktu przed końcem roku 2014, po przyznaniu certyfikatu zakładom w Wenezueli.

Te osiągnięcia z roku 2013 tworzą kluczową część Wizji  zrównoważonego rozwoju firmy Smurfit Kappa, która obejmuje zaangażowanie w dostarczanie zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań mających pomóc klientom w odniesieniu sukcesu na  rynkach ich działalności, obniżeniu wpływu na środowisko oraz osiągnięciu sukcesu komercyjnego.

To zobowiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju ma źródło w nowej globalnej strategii marki Smurfit Kappa Open the future, którą wprowadzono w ubiegłym tygodniu. Prezentuje ona koncentrację Smurfit Kappa na rozwoju klienta poprzez dostarczanie możliwie dogłębnego i wnikliwego programu, niespotykanego wcześniej w przemyśle opakowań papierowych oraz poprzez budowanie nowej, ogólnoświatowej sieci innowacyjnych ośrodków tak, aby przybliżyć klientom swoje zdolności innowacyjne.

 

Gary McGann, Prezes Grupy w Smurfit Kappa powiedział:

 

„Naszą wizją jest pomaganie naszym klientem w osiąganiu sukcesów na ich rynkach przez dostarczanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań papierowych napędzających rozwój ich działalności i pozwalających na realizację ich własnych programów zrównoważonego rozwoju. Osiągnąwszy dwa kluczowe cele w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz otrzymania certyfikatu kontroli pochodzenia produktu dużo wcześniej aniżeli zakładaliśmy, obecnie skupiamy się na zwiększeniu zaangażowania w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest nie tylko właściwym rozwiązaniem, ale również czynnikiem napędzającym osiąganie sukcesu w biznesie przez naszych klientów i Smurfit Kappa, teraz i w przyszłości."

Tegoroczne sprawozdanie po raz pierwszy skupia się na czterech nowych, ograniczonych w czasie celach w obszarach, w których uprzednio spółka nie wyznaczała sobie celów, obejmujących Zdrowie i Bezpieczeństwo, Zaangażowanie w sprawy miejscowych społeczności, Minimalizację Odpadów i Zrównoważone Zaopatrzenie. Poza CO2, pochodzeniem produktu i wodą, są to aspekty wpływu na środowisko i społeczeństwo, w ramach których Smurfit Kappa ufa, że może wiele wnieść w zakresie promowania bardziej zrównoważonego i prężnego rozwoju społeczeństwa.

 
 

Pełny RaportZrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie: www.smurfitkappa.com

W celu uzyskania dalszych informacji o kampanii Smurfit Kappa Open The Future, należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.openthefuture.info

 
 

Wersję drukowaną możesz otrzymac kontaktując sie z: sustainability@smurfitkappa.com

Smurfit Kappa zwiększa swoje zaangażowanie w przeciwdziałania zmianom klimatu