Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa uruchamia nową bioelektrownię w papierni w Hiszpanii

Smurfit Kappa Nervión zwiększa o 40% wytwarzanie energii z biomasy, znacznie redukując emisję CO2 pochodzącego z paliw kopalnych.

Firma Smurfit Kappa pomyślnie uruchomiła w swojej papierni Nervión w Hiszpanii nową elektrociepłownię parową o mocy 21,4 MW. Jest to część projektu inwestycyjnego o wartości 20 mln euro obejmującego wytwarzanie energii z biomasy. Znacznie obniży on emisję CO2 pochodzącego z paliw kopalnych oraz poprawi rentowność papierni.

Dla Rafaela Sarrionandia, dyrektora generalnego Smurfit Kappa Nervión „Celem tego projektu energetycznego było zwiększenie ilości ciepła i energii elektrycznej generowanej w papierni poprzez zwiększenie sprawności i wydajności zakładu uzdatniania odpadów leśnych.”

Taka przemysłowa i ekologiczna modernizacja stała się możliwa dzięki programowi inwestycji strategicznych.  Obejmowała ona nabycie rozdrabniacza wielofunkcyjnego umożliwiającego przetwarzanie wszelkich odpadów leśnych oraz wybór systemu składowania, który pozwolił na zwiększenie zużycia biomasy o 40 000 ton rocznie, do ponad 100 000 ton.

Realizację projektu elektrociepłowni biomasowej rozpoczęto w 2009 roku od analizy technicznej i zakupów wyposażenia. W styczniu 2011 przystąpiono do etapu budowy i montażu. Wzniesiono budynek dla nowej kondensacyjnej turbiny parowej o mocy 21,4 MW oraz cztery chłodnie kominowe o ciągłym obiegu 2500 m3/h wody.

Papiernia zwiększyła zdolność wytwarzania energii o 40% 

Dzięki temu projektowi zakład Smurfit Kappa Nervión zwiększył swoją zdolność wytwarzania energii o ponad 40%, przekraczając poziom 120 000 MWh rocznie i osiągając w 65% samowystarczalność energetyczną.

Biomasa wykorzystywana jako paliwo pochodzi zwykle z ługu czarnego (półprodukt uzyskiwany w procesie warzenia drewna i kory z tartaków i z okorowania papierówki używanej do produkcji). Natomiast nowa linia rozdrabniająca umożliwia wykorzystywanie innych odpadów leśnych pochodzących np. z oczyszczania podłoża, z okrzesywania drzew i trzebieży, usprawniając ekologiczne systemy zarządzania lasami i pomagając w utrzymaniu czystości w lasach.

Strategiczny i ekologiczny program inwestycyjny o wartości 50 mln euro

Elektrociepłownia biomasowa jest częścią strategicznego i ekologicznego programu inwestycyjnego, którego realizację rozpoczęto w 2008 od wydania 20 mln euro na podwyższenie jakości i sprawności maszyn papierniczych. Następnie zainwestowano 5 mln euro w uruchomienie nowego zakładu uzdatniania złowonnych gazów i zanieczyszczonego kondensatu. Program zakończył rozruch podstacji elektroenergetycznej zmieniającej napięcie wejściowe do zakładów z 30 000 V do 132 000 V.

50 mln euro zainwestowane w zakłady Smurfit Kappa Nervion w latach 2008-2012 sprawiły, że papiernia wzmocniła swoją pozycję, biorąc pod uwagę wydajność i obniżkę kosztów. Ponadto, dzięki ekologicznemu systemowi zarządzania lasami oraz ogólnie rzecz biorąc ochronie i szacunkowi dla środowiska naturalnego, zakłady Smurfit Kappa Nervión zwiększyły swoje zaangażowanie w produkcję „zielonej energii”.

 

Smurfit Kappa uruchamia nową bioelektrownię w papierni w Hiszpanii