Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa prezentuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w swoim 9 - tym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju "Sustainability in Every Fibre"

31 Maja 2016


Smurfit Kappa raportuje dalsze postępy w osiąganiu wartości poprzez zrównoważony rozwój we wszystkich swoich oddziałach w 9-tym corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Raport “Sustainability in Every Fibre” („Zrównoważony rozwój w każdym aspekcie”) podkreśla znaczenie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej dla Smurfit Kappa, w tym przyjęcie modelu biznesowego opartego na obiegu zamkniętym, z zobowiązaniem do stosowania we wszystkich produktach i procesach wyłącznie włókien pochodzących  w 100 % ze zrównoważonych źródeł. Pełną transparentność zapewnia przestrzeganie Comprehensive Sustainability Guidelines organizacji GRI w wersji G4. 

Postęp osiągnięty w 2015 r. względem pięciu priorytetów wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju to między innymi:

Lasy

  • 99,9% papieru wykorzystywanego do produkcji naszych opakowań posiada teraz certyfikaty kontroli pochodzenia produktu: FSC®, PEFCTM lub SFITM.

Zmiany klimatyczne

  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 22,6% na każdą tonę papieru wyprodukowanego od 2005 r.

Woda

  • Zmniejszenie o 29% chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) wody zwracanej do środowiska z zakładów papierniczych od 2005 r.

Odpady

  • Zmniejszenie  o 13,8% ilości odpadów wysyłanych z zakładów papierniczych na wysypiska śmieci od 2013 r.

Ludzie

  • Dynamiczna odpowiedź na ankietę zaangażowania pracowników „MyVoice”: ponad 1000 praktycznych działań
  • Ponad 4 miliony euro na inwestycje społeczne w projekty społeczności lokalnych
  

Tony Smurfit, dyrektor naczelny grupy Smurfit Kappa powiedział:

„Zrównoważony rozwój to dla nas ważny element odpowiedzialnej kultury biznesu i będziemy nadal udowadniać jak nasz sposób pracy przyczynia się do lepszego, bardziej zrównoważonego świata i lepszej przyszłości.

Takie podejście zapewniło stały rozwój biznesowy i długotrwałe partnerstwo z najbardziej cenionymi markami na świecie jak i z lokalnymi klientami w 34 krajach, w których działamy. Cieszy nas, że zostaliśmy docenieni przez inwestorów poprzez włączenie nas do FTSE4Good index oraz Euronext Vigeo Europe 120 index. Dalej ciężko pracujemy, żeby zrealizować nasze ambicje w tym zakresie.”

Steven Stoffer, wiceprezes ds. rozwoju Grupy dodał:

„Zrównoważony rozwój to niekończąca się podróż i możemy być dumni, że w 2015 roku osiągnęliśmy postęp w realizacji długoterminowych celów, które sobie wyznaczyliśmy. W tym samym roku wprowadziliśmy nowy cel: zmniejszenie do 30% do 2020 roku ilości odpadów, które wysyłamy z naszych zakładów papierniczych na wysypiska śmieci."

W raporcie ujęto kompleksowe, aktualne informacje dotyczące działań Smurfit Kappa w zakresie pięciu obszarów priorytetów strategicznych:

Dostawa opakowań z certyfikatem kontroli pochodzenia produktu

99,9% papieru, który dzisiaj wytwarzamy i wykorzystujemy do produkcji naszych opakowań posiada certyfikat kontroli pochodzenia produktu: FSC®, PEFCTM lub SFITM. Systemy kontroli pochodzenia produktu śledzą zarówno drewno jak i makulaturę od oryginalnego źródła do produktu końcowego, co umożliwia ustalenie ich pochodzenia. Nasze osiągnięcie w 2015 r. to 100% mocy produkcyjnych z certyfikatem kontroli pochodzenia produktu dla naszych wyrobów papierowych i tekturowych. Dzięki temu jesteśmy pierwszym producentem opakowań papierowych o globalnym zasięgu, który może zapewnić klientom pełną transparentność i wyjątkową gwarancję, że włókna, które używamy do produkcji ich wyrobów mają zrównoważone pochodzenie. Obecnie 81% dostarczanych przez nas opakowań jest certyfikowane.

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych

W porównaniu z benchmarkiem Grupy z 2005 r., w 2015 r. nastąpił względny spadek emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych o 22,6% na każdą tonę wyprodukowanego papieru. W latach 2005-2015 w  naszych zakładach papierniczych obniżyliśmy  o 10% zużycie energii na każdą tonę wyprodukowanego papieru. Udział zużycia energii odnawialnej wzrósł w tym samym okresie z 37% do 45%.

Zmniejszanie negatywnego wpływu na zasoby wodne

Celem Grupy Smurfit Kappa jest zmniejszenie do 2020 r. chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) wody zwracanej do środowiska z zakładów papierniczych o jedną trzecią w porównaniu do poziomu z 2005. Nasz wynik to 29 % i jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć cel do 2020 r. Dlatego w latach 2005 – 2015 zainwestowaliśmy ponad 54 miliony euro w rozwój naszych oczyszczalni wód przemysłowych, również po to aby stopniowo poprawiać efektywność naszych papierni w Europie i obu Amerykach.

Zmniejszanie ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci

W 2015 r. Grupa Smurfit Kappa ustaliła nowy cel dotyczący zmniejszenia ilości odpadów wywożonych z  papierni na wysypiska śmieci o 30% w stosunku do roku 2013 i do tej pory osiągnęła wynik 13,8%. W 2015 r. większość odpadów trafiających na wysypiska  to tworzywa sztuczne, drewno i inne zanieczyszczenia pochodzące z makulatury, zużytej do produkcji papieru i tektury, których nie można z łatwością poddać recyklingowi. Część naszej działalności objęta jest ukierunkowanymi programami redukcji ilości odpadów lub programami poszukiwania ich alternatywnego zastosowania.

Angażowanie naszych pracowników i pomoc społecznościom

Globalna ankieta dla pracowników „My Voice” przeprowadzona w październiku 2014 r zaowocowała ponad tysiącem działań lokalnych, które są w trakcie realizacji. Zostaną także przeprowadzone obejmujące całą firmę działania skoncentrowane na komunikacji, docenianiu pracowników i możliwościach rozwoju kariery. W 2015 r. zainwestowaliśmy również 4 miliony euro w projekty społeczności lokalnych w regionach, w których jesteśmy obecni.

Aby pobrać pełny Raport Zrównowżonego Rozwoju, kliknij tutajDostarczanie klientom wartości biznesowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi część strategii „Open the future” firmy Smurfit Kappa. Jej celem jest stwarzanie nowych możliwości wspólnie z klientami gotowymi na wyzwania poprzez ciągłe wykorzystywanie naszego doświadczenia, fachowej wiedzy i pomysłowości.

Więcej na temat strategii „Open the future” można się dowiedzieć w witrynie openthefuture.info


Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Smurfit Kappa z 2015 r. przygotowano zgodnie z wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative (GRI) w wersji 4 dla rozszerzonego poziomu raportowania.

Smurfit Kappa prezentuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w swoim 9 - tym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju "Sustainability in Every Fibre"