Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa przedstawia wizję zrównoważonego rozwoju

22 May 2013

SKG przedstawia wizję zrównoważonego rozwoju i ustanawia dodatkowe cele zrównoważonego rozwoju do roku 2020.

Grupa Smurfit Kappa plc („SKG” lub „Grupa”), jeden z największych na świecie producentów opakowań papierowych wytwarzanych kompleksowo w zakładach spółki w Europie i obu Amerykach, ma zaszczyt poinformować o publikacji swojej wizji zrównoważonego rozwoju, w ramach której ustanowiono dodatkowe cele do 2020 r. Wizję opracowano i oparto na szeregu inicjatyw zrównoważonego rozwoju, które Grupa już wdrożyła.

W oświadczeniu zawarto szczegółowe informacje o zobowiązaniu Grupy do stosowania zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wyrażono przekonanie, iż można osiągnąć rentowny wzrost poprzez oferowanie klientom innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów produktowych, optymalizując wykorzystanie zasobów i ponowne wykorzystanie zużytych materiałów oraz stymulowanie zalesiania przez zrównoważone leśnictwo.

Spółka SKG określiła cele, które pozwolą wzmocnić zrównoważone praktyki biznesowe w ramach siedmiu kluczowych elementów, do których należą: certyfikacja kontroli pochodzenia produktu, emisja CO₂, odpady, gospodarka ściekami, BHP, polityka pozyskiwania surowców bez naruszania równowagi ekologicznej i zaangażowanie społeczne. Dla każdego obszaru działalności określono szczegółowe cele do zrealizowania w latach 2013 – 2020.

Gary McGann, dyrektor naczelny grupy skomentował: „Od ponad 75 lat, spółka Smurfit Kappa zajmuje się produkcją innowacyjnych opakowań z materiałów odnawialnych i ponownie przetworzonych. Wierzymy, że nasze wieloletnie zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem budowania naszej pozycji jako światowego lidera w produkcji opakowań papierowych.

„Nasza opublikowana w dniu dzisiejszym wizja zrównoważonego rozwoju to kolejny krok w naszych dążeniach do poprawy wspierania interesów naszych klientów, pracowników i miejscowych społeczności, w których działamy oraz oczekiwań naszych akcjonariuszy. Jesteśmy przekonani, że nasze kluczowe cele biznesowe można osiągnąć jedynie poprzez stosowanie praktyk biznesowych opartych na zasadach długofalowego i zrównoważonego rozwoju”.

„Naszym celem niezmiennie pozostaje rozwój działalności. Będziemy korzystać z szans rozwojowych, ale jedynie tych, które są ekonomicznie atrakcyjne, społecznie postępowe i przyjazne dla środowiska”.

Oświadczenie można pobrać poniżej

Wydrukowane oświadczenie można otrzymać wysyłając wiadomość e-mail na adres: : sustainability@smurfitkappa.com

W czerwcu 2013 roku spółka Smurfit Kappa opublikuje szóste roczne sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, w którym zostaną przedstawione wyniki i postępy w odniesieniu do celów założonych w 2012 roku.

Smurfit Kappa przedstawia wizję zrównoważonego rozwoju