I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Produktsikkerhet og REACH

En sterk forpliktelse til produktsikkerhet

Avdeling for produktsikkerhet

Vårt laboratorium utfører forskning og implementerer utviklingsprosjekter innen området for matkontakt. Vi tester renheten av våre papir- og papprodukter i alle produksjonsfaser, fra utforming til levering.
Vi analyserer produktene i henhold til kravene til ulike europeiske og nasjonale lovbestemmelser.  Denne avdelingen er godkjent som tredjepart i henhold til ISO 17025, en kvalitetsstandard for testing og kalibreringslaboratorier

Emballasje og matkontakt

Vi følger utviklingen av bestemmelser i alle land, og er veldig aktive med hensyn til spørsmål vedrørende produktsikkerhet på europeisk og nasjonalt nivå innenfor papirindustrien.
En betydelig del av vår emballasje er ment for matindustrien innen landbruk, der vi sørger for at mat kan pakkes sikkert i våre produkter, enten ved direkte eller indirekte matkontakt.
Vår systematiske tilnærming har ført til at det ikke er rapportert hendelser som ikke er i henhold til gjeldende bestemmelser eller frivillige regler i området for produktsikkerhet og produktansvar.

Mat- og sikkerhetsvarsler

Vi overvåker fortløpende vår innsats med hensyn til både matsikkerhet og hygiene. Dette gjør at vi svarer raskt og effektivt på eventuelle markedsinteresser eller varsler for matsikkerhet som kommer fra europeiske eller nasjonale myndigheter.We continually monitor our performance with regard to both food safety and hygiene. This allows us to respond quickly and effectively to any market concerns or food safety alerts coming from European or National authorities.

Lovgivning og retningslinjer

Europeiske bestemmelser som anvendes for emballasje ment for matkontakt er gått igjennom og forsterket de siste årene. Implementering av Veiledning for god produksjonspraksis (GMP) er nå ifølge lovgivningen påkrevet i papirfabrikker og konverteringsdrift som produserer emballasje for matanvendelse.

Vi oppfyller ikke bare lovgivningen når det gjelder aspekter innen helse og sikkerhet for våre produkter, men vi samtykker også til frivillige regler for god forretningsførsel som blant annet baseres på OECD sine retningslinjer for flernasjonale virksomheter.We not only comply with legislation on health and safety aspects of our products, but we have also agreed to voluntary codes of conduct, which among others, are based on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Synspunkter innen helse og sikkerhet

Siden mange av våre produkter benyttes som transportemballasje, sørger vi for at våre produkter er sikre og enkle i bruk for de som håndterer og bruker dem.

REACH

REACH er EUs reglement for registrering, evaluering, tillatelse og begrensing av kjemikalier.

Finn ut mer om REACH