I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

CO₂reduksjon

Vi streber etter å minske våre fossile CO2 utslipp der dette er mulig. Vi støtter målene for utslippsreduksjon definert i EU ETS direktiv post 2012

Vi er forpliktet til å redusere våre CO2 utslipp relatert til produksjon med 20% fra 2005 til 2020.

Vår totale energiproduksjon fra biomassebruk har økt med 8% siden 2009. Denne forbedringen er et resultat av de siste investeringene i biomassekjeler i Europa og i Latin-Amerika. Vi vil fortsette å investere i disse prosjektene når og hvor dette er økonomisk forsvarlig. CO2 reduksjon er progressivt tatt med i beregningen for investeringsbeslutninger. 

Den interne undersøkelsen om å lage en oversikt over alle (teoretisk) mulige reduksjoner i energibehov og fossile CO₂-utslipp per fabrikk, som vi startet i 2010, har nå dekket alle de europeiske og latinamerikanske papirfabrikkene, og vil avsluttes dette året med en analyse av kartongfabrikkene våre.  

Hele listen over innsparingsmuligheter innen energi og CO₂ etter denne studien skal danne grunnlaget for investeringer i energi- og CO₂-reduksjoner de neste årene. De fleste identifiserte prosjektene innen reduksjon av energibruk og utslipp av fossilt CO₂ er en del av større investeringer som vil utføres i henhold til økonomisk gjennomførbarhet. 

Eksempler på prosjekter relatert til CO2 reduksjoner kan studeres i vår Rapport om bærekraftig utvikling.

Siste miljørapport

Se flere publikasjoner