I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappas engasjement med bærekraft tydeliggjøres i den niende årsrapport om bærekraftig utvikling, Bærekraft i hvert fiber.

31 May 2016


Smurfit Kappas engasjement med bærekraft tydeliggjøres i den niende årsrapport om bærekraftig utvikling, Bærekraft i hvert fiber.

Smurfit Kappa, en av verdens ledende produsent av papirbasert emballasje, viser nå i sin niende årsrapport om bærekraftig utvikling ny fremgang i sitt arbeide i alle sine enheter.

Rapporten "Bærekraft i hvert fiber"  fokuserer på det miljø- og samfunnsmessige ansvaret, inkludert  sirkulære forretningsmodeller,  og med forpliktelse til å benytte materiale fra 100 % bærekraftige kilder til alle produkter og prosesser.  En fullstendig åpenhet er sikret gjennom GRI G4-retningslinjer for bærekraft.

Fremgang i 2015 innen de 5 strategiske områdene:

Skog

  • 99,9 % av alt produsert og innkjøpt papir til våre emballasjeløsninger er sporbarsertifisert gjennom FSC®, PEFC™ or SFI™

Klimaendring  

  • 22,6 % reduksjon karbonutslipp pr. tonn produsert papir siden 2005 

Vann

  • 29 % reduksjon i organisk innhold i vann (COD) som returneres til miljøet fra vårt papir og  vår produksjon siden 2005 

Avfall

  • Siden 2013 har mengden avfall til depotene minsket med 13,8 %   

Medarbeidere

  • Dynamisk oppfølging gjennom MyVoice gjennom 1,000 konkrete prosesser

  • Over 4 millioner euro er investert i lokale samfunnsprosjekt i 2015 

Group CEO, Tony Smurfit:

“For oss er bærekraft et viktig element i en ansvarlig forretningskultur, og vi beviser hele tiden at vår innsats bidrar til en bedre, mer bærekraftig verden og en lysere fremtid.

Vår måte å arbeide på, har resultert i stadig vekst og langsiktig samarbeid med noen av verdens mest respekterte merkevarer samt med lokale kunder i de 34 land der vi operer. Vi setter pris på å ha blitt inkludert i holdbarhetsindeksen FTSE4 Good index og også Euronext Vigeo Europe 120 index, og vi forsetter å arbeide hardt for å oppnå våre mål i dette området.»

Group VP Development, Steven Stoff, legger til: 

“Bærekraft er en kontinuerlig reise.  Vi kan være stolte av at vi i løpet av 2015 har gjort fremskritt i å nå de ambisiøse, langsiktige mål for bærekraftig utvikling.  I 2015 satte vi et nytt mål med å redusere mengde avfall som vi sender til depotene med hele 30 % innen 2020.  Ved denne innsatsen dekker vi målene for våre fem strategiske bærekraftige områder."

Levering av sporbarsertifisert emballasje

I dag er 99,9 % av alt produsert og innkjøpt papir sertifisert i henhold til FSC®, PEFCTM or SFITM.  Takket være sporbarhetssystemet, kan alt tre- og gjenvunnet materiale spores hele veien fra den opprinnelige kilden og frem til det ferdige produktet.  I 2015 oppnådde vi 100 % sporbarsertifisert produksjonskapasitet i våre enheter.  Derved er vi den første produsenten av papirbasert emballasje som kan tilby kunden fullstendig tranparens på et globalt nivå og en unik garanti om at fiber som brukes, har en bærekraftig opprinnelse.  I dag er 81 % av den emballasje vi leverer, sertifisert.

Reduksjon av karbondioksid og øking av fornybar energi

Sammenlignet med konsernets mål i 2005, har vi redusert utslippet med 22,6 % pr. tonn produsert papir frem til 2015.  Vi har også forbedret energiforbruket for produksjon av papirbasert emballasje med 10 % mellom 2005 og 2015. I samme periode har forbruket av fornybar energi øket fra 37 % til 45 %.

Reduksjon av påvirkning i vann

Smurfit Kappa har forpliktet seg til å redusere organisk innhold i vann (COD) som returneres til naturen med en tredjedel innen 2020 sammenlignet med 2005 nivået.  Hittil har vi oppnådd 29 % reduksjon, så vi er på god vei til å nå 2020-målet.  For å nå dette målet har vi fra 2005 til 2015 investert 54 millioner euro i våre systemer for denne prosessen.  Videre ved hjelp av denne investeringen kan vi forbedre kostnadseffektiviteten i våre enheter i Europa og Amerika.

Avfallsreduksjon til depot

I 2015 introduserte Smurfit Kappa et nytt mål for reduksjon av avfall som sendes til avfallsdepotene, 30 % innen 2020 sammenlignet med målet for 2013.  Hittil har vi oppnådd 13,8 %.  Mesteparten av det konsernet sendte til depotene i 2015 var plast, tre, metall og fremmedelement som følger med det  resirkulerte papiret  og som ikke kan gjenvinnes på en god måte. I flere av våre enheter finnes system for å måle mengden generert avfall eller program for å  finne løsninger til alternative bruksområder.

Involvering av våre medarbeidere og bidrag til samfunnet

Som en følge av den globale medarbeiderundersøkelsen “MyVoice” som ble gjennomført I 2014, har mer enn 1,000 lokale prosesser blitt implementert.  I tillegg vil det bli bedriftsgjennomgående fokus på kommunikasjon,  anerkjennelse og karriere. I 2015 har vi også investert over 4 millioner euro i lokale samfunnsprosjekt  i områder der vi har fabrikker.

Her kan du laste ned hele rapporten.Å skape forretningsverdi for kundene gjennom bærekraft er en del av Smurfit Kappas Open the future strategi, som forplikter til å åpne opp muligheter for fremtidsrettede kunder ved å kontinuerlig benytte seg av vår erfaring, ekspertise og innovasjon.

Mer informasjon om å åpne fremtiden:  openthefuture.no

Smurfit Kappas 2015 Sustainable Development Report er utarbeidet i henhold  til Global Reporting Initiative Guidelines (‘GRI’) 4-retningslinjer, nivå Comprehensive.

Smurfit Kappas engasjement med bærekraft tydeliggjøres i den niende årsrapport om bærekraftig utvikling, Bærekraft i hvert fiber.