Tāpat kā daudzas citas tīmekļa vietnes, mēs izmantojam sīkdatnes un glabājam tās jūsu datorā. Šīs sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu tīmekļa vietni un nodrošinātu jums individuālu servisu gan tīmekļa vietnē, gan izmantojot citus mediju līdzekļus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu „Sīkdatņu politiku”.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Produktu drošība un REACH

Esam stingri apņēmušies izveidot mūsu produktus drošus.

Produkta drošības departaments

Mūsu laboratorija veic pētījumus un īsteno attīstības projektus mūsu produktiem, kuri ir radīti pārtikas produktu glabāšanai. Mēs veicam mūsu produkcijas tīrības pārbaudes un kartona izstrādājumu testus visos ražošanas posmos - no projektēšanas līdz piegādei.

Mēs analizējam produktus saskaņā ar dažādu Eiropas valstu tiesību aktiem un prasībām. Šis departaments ir akreditēts saskaņā ar ISO 17025 kvalitātes standartu, kas attiecas uz  testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju reglamentiem.

Iepakojums un pārtika

Mēs sekojam līdzi normatīvajiem aktiem visās valstīs un ļoti intensīvi darbojamies produktu drošības jautājumos mūsu Eiropas un nacionālā līmeņa papīra rūpnīcās.

Liela daļa no mūsu iepakojumiem ir paredzēta lauksaimniecībai un pārtikas rūpniecībai, kur mēs garantējam, ka pārtikas produkti var droši tikt iepakoti mūsu produkcijā un būt to tiešā vai netiešā kontaktā.

Kā rezultāts, mūsu sistemātiskajai pieejai darbam ir panākts nulles rezultāts reģistrēto negadījumu ziņā, kas attiecas uz jautājumiem par produkta neatbilstību noteikumiem, produkta drošības regulu pārkāpumiem un ražotāja atbildību.

Pārtikas un drošības brīdinājums

Mēs pastāvīgi uzraugām mūsu sniegumus attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu un higiēnu. Tas ļauj mums ātri un efektīvi reaģēt uz jebkura tirgus raizēm vai pārtikas drošības brīdinājumiem, kas nāk no Eiropas vai citu valstu regulām.

Tiesību akti un pamatnostādnes

Eiropas noteikumi attiecībā uz iepakojumu, kas paredzēts saskarei ar pārtikas produktiem, pēdējo gadu laikā tikuši pārskatīti un ir kļuvuši stingrāki. Labas ražošanas prakses rokasgrāmatā  (GMP) patlaban ir izveidoti  likumi papīrfabrikām, kas ražo iepakojumu pārtikas produktiem.

Mēs ne tikai ievērojam likumdošanu attiecībā uz mūsu produkcijas veselības un drošības aspektiem, bet esam arī pievienojušies brīvprātīgas rīcības kodeksam, kas pie tam ir pamatots uz ESAO pamatnostādnēm par daudznacionāliem uzņēmumiem.

Veselības un drošības apsvērumi

Tā kā daudzi no mūsu produktiem tiek izmantoti kā transporta iepakojums, mēs nodrošinām mūsu produktu drošību un vienkāršību lietošanā

 

REACH

REACH ir Eiropas Savienības regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Mēs, galvenokārt, esam pakļauti REACH regulām attiecībām uz ķīmisko vielu lietošanu.

Uzzināt vairāk par REACH