Tāpat kā daudzas citas tīmekļa vietnes, mēs izmantojam sīkdatnes un glabājam tās jūsu datorā. Šīs sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu tīmekļa vietni un nodrošinātu jums individuālu servisu gan tīmekļa vietnē, gan izmantojot citus mediju līdzekļus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu „Sīkdatņu politiku”.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Oglekļa kontrole

Mazināt klimata pārmaiņas ir mūsu biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa.

Izmantojot īpašus ieguldījumus, mēs koncentrējamies uz enerģijas taupības projektiem un CO2 emisiju. Klimata pārmaiņas ir vissvarīgākā mūsu problēma ilgtspējīgu attiecību veidā jau šodien. Vairāk nekā divus gadu desmitus mēs esam centušies mazināt CO2 emisiju un esam veikuši  iniciatīvas pasākumus, lai risinātu šo jautājumu.

2010. gadā mēs uzsākām iekšējo pētījumu, lai izveidotu pārskatu par visiem (teorētiski) iespējamiem ietaupījumiem enerģijas nepieciešamībā un CO2 izmešu daudzumā uz vienu rūpnīcu, kas tagad aptver visas mūsu Eiropas un Latīņamerikas papīru dzirnavas, un šogad tas tiks noslēgts ar mūsu papīra dzirnavu analīzi.

Kopējais enerģijas un CO2 iespējamo ietaupījumu saraksts, kas izrietēs no šī pētījuma, tiks ņemts par pamatu nākamo gadu investīcijām enerģijas un CO2 samazināšanai. Lielāka daļa projektu, lai samazinātu enerģijas un fosilos CO2 izmešus, ir daļa no lielām investīcijām, kas tiks veiktas atkarībā uz to ekonomisko pamatojumu.

 

Mūsu ilgtspējīgu attiecību saistības ir:

  • Salīdzinot ar 2005. gadu, par 25% samazināt fosilā kurināmā CO2 emisijas līdz 2020. gadam.

(CO2 emisija attiecībā uz ražošanu un var būt tieša un netieša).

Šis mērķis ir jāsasniedz ar investīcijām energoefektivitātes projektos un papildus aizstājot fosilo kurināmo ar biogēnu degvielu.

Kopš 2005. gada mēs esam samazinājuši mūsu kopējās fosilā CO2 emisijas uz saražotās produkcijas tonnu par aptuveni 11%. Dažās ražošanas sfērās relatīvā CO2 emisija tika būtiski samazināta.

Kā apliecinājumu mūsu darbības caurredzamībai, katru gadu mēs sniedzam ziņojumus Oglekļa pētījumu Projekta organizācijai (Carbon Disclosure Project organisation).

CO₂samazināšana

Mēs cenšamies iespēju robežās samazināt mūsu fosilā CO2 emisiju.

Uzzināt vairāk par CO₂samazināšanu

Biodegviela

Gadījumos, kad tas ir iespējams un ekonomiski pieejams, mēs pārejam no fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju.

Lasīt vairāk par atjaunojamo enerģiju.

Jaunākās gadījuma izpētes

Lasīt vairāk par vides izpēti