Tāpat kā daudzas citas tīmekļa vietnes, mēs izmantojam sīkdatnes un glabājam tās jūsu datorā. Šīs sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu tīmekļa vietni un nodrošinātu jums individuālu servisu gan tīmekļa vietnē, gan izmantojot citus mediju līdzekļus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu „Sīkdatņu politiku”.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Vārdnīca

Salīdzinošā novērtēšana 

Organizācijas pamatnostādņu, produktu, programmu, stratēģiju u.c. kvalitātes mērīšana un šo aspektu salīdzinājums ar standarta vai analogu uzņēmumu līdzīgiem mērījumiem.

Biosabrūkošs 

Biosabrūkoši atkritumi ir atkritumu veids, kuru izcelsmes avots parasti ir augi vai dzīvnieki un kurus var sadalīt citi dzīvie organismi. Atkritumus, kurus citi dzīvie organismi nevar sadalīt, sauc par bioloģiski nesabrūkošiem.

Bioloģiskā daudzveidība 

Jēdziens, kas apraksta ekosistēmas ļoti daudzās (floras un faunas) dzīvības formas un sugas. Ekosistēma ir kādā noteiktā fiziskā vidē dzīvojošs bioloģiskais kopums. (Lasīt vairāk...)

Biodegviela 

Degviela, ko iegūst no biomasas (koksnes atliekas, miza, melnie sārņi, kas rodas celulozes masas ražošanas rezultātā, darvas eļļa, maisītu atkritumu biomasas daļa un biogāze, kas rodas ūdens anaerobās apstrādes laikā).  (Lasīt vairāk...)

Melnie sārņi 

Celulozes pārstrādes procesa šķidrie atkritumi, kas satur organiskās sastāvdaļas (piemēram, lignīnu). Šie atkritumi papīrfabrikās tiek sadedzināti enerģijas ražošanai. Reģenerētā enerģija tiek klasificēta kā atjaunojama, jo to iegūst no biomasas.

Loksne 

Kartona loksnes apzīmējums iepakojuma izgatavošanai

Kartona kvalitāte 

Gofrēta kartona profila augstums vai kartona izgatavošanā izmantotā papīra kvalitāte nosaka kartona marku

Piegādes ķēde 

Koka/šķiedru materiālam un produktiem piemērojamā piegādes ķēdes sertifikācija. Piegādes ķēde ir informācijas izsekojamība par produktu plūsmu no meža vai pārstrādātu materiālu gadījumā no atkritumu pārstrādes vietas līdz patērētājam, aptverot visus apstrādes, pārveidošanas, ražošanas un sadales posmus, kur plūsma uz nākamo piegādes ķēdes līmeni ietver īpašumtiesību maiņu.

Noslēgtās ķēdes  sistēma 

Ražošanas sistēma, kurā viena procesa vai produkta atkritumus vai līdzprodukciju izmanto cita produkta ražošanā. Piemēram, avīžu makulatūras pārstrāde, lai izgatavotu papīra kartonu vai cita veida papīru. (Lasīt vairāk...)

Pārklājums 

Materiāls, ko izmanto kartona pārklāšanai, lai uzlabotu tā ekspluatācijas īpašības/estētisko noformējumu, piemēram, laka.

Taras kartons 

Papīra veidi un kartons, ko galvenokārt izmanto gofrētā kartona ražošanā. Tos izgatavo no šķiedru mīkstās masas vai otrreizēji pārstrādātām šķiedrām. Ietver celulozes papīra kartonu, celulozes makulatūras papīru, daļējas ķīmiskās apstrādes gofrēšanu un otrreizējās pārstrādes gofrēšanu. (Lasīt vairāk...)

Pārstrāde, izgatavošana 

Attiecībā uz iepakojumu izgatavošana ir process, kurā kartona loksne tiek apstrādāta, iegūstot galaproduktu.

Korporatīvā sociālā atbildība (CSR)

Korporatīvā sociālā atbildība: jēdziens, ar kuru organizācijas ņem vērā sabiedrības intereses, uzņemoties atbildību par to darbības jebkuru aspektu ietekmi uz klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem, ieinteresētajām personām, sabiedrību un vidi.

Gofrēts kartons 

Gofrētāja izgatavots strukturēts kartons, ko parasti iegūst, vienu gofrējumu līmējot uz divām plakanas virsmas taras kartona (celulozes papīra kartona vai celulozes makulatūras papīra) loksnēm. (Lasīt vairāk...)

Korugātors, gofrētājs 

Iekārta, kas gofrēto kartonu ražo no gofrējuma un papīra slāņa.

Izcirtumi (Die Cut D/C)

Griezumi un ieloces, kas uz gofrētām loksnēm ir veidotas ar tērauda standarta matrici, piemēram, četrstūra cirtni, kas veido četrstūra formas.

Mehāniskās saspiešanas tests kartona loksnei (ECT- edge crush test)

Kartona mehāniskās saspiešanas tests ir laboratorijas testa metode, kuru izmanto, lai mērītu gofrētā kartona parauga šķērsvirziena saspiešanu.

Vides pārvaldības shēma (EMS) 

Vides pārvaldības sistēmas. Procesu un prakses kopa, kas ļauj organizācijai samazināt ietekmi uz vidi un palielināt darbības efektivitāti.

Gofrētā kartona profils  

Attiecas uz gofrējuma izmēriem.  Parasti gofrētā kartona profilu izmēri ir "A", "B", "C", "E" un "F"

Gofrējums 

Atsevišķa apmale gofrējuma vidē vai atsevišķa apmale gofrētāja rullī. Gofrētā kartona "viļņotais" vidējais slānis. Saukts arī par gofrējumu

Salokāma kartona kaste 

Salokāmā kartona kaste ir papīra bāzes produkts, kas gatavota no papīra, kas ražots no pārstrādātām šķiedrām un ir viegls, stingrs kartons (parasti <600 g/m2).  Piemērs ir brokastu pārslu kārba  (Lasīt vairāk...)

Mežsaimniecības padome 

Mežsaimniecības padome. Mežsaimniecības padome ir neatkarīga, nevalstiska organizācija, kas izveidota, lai veicinātu pasaules mežu pārvaldību. Mežsaimniecības padome ir izstrādājusi starptautiski atzītus mežsaimniecības sertifikācijas principus un sistēmu, lai izsekotu, apstiprinātu un marķētu kokmateriālus un koka/šķiedru produktus, kas iegūti no Mežsaimniecības padomes sertificētiem mežiem.

Degizrakteņi, fosīlā degviela 

No dabas resursiem iegūta degviela (gāze, nafta, akmeņogles, kūdra un brūnogles).

Globālās ziņošanas iniciatīva (GRI)

Globālās ziņošanas iniciatīvas struktūra ir vispārēji apstiprināta struktūra organizācijas ekonomisko, vides un sociālo datu ziņošanai. Pastāvīgas attīstības ziņošanas vadlīnijas sniedz ziņošanas norādes un veiktspējas rādītāju sarakstu katrai no trim pamatjomām, kas jānorāda attīstības pārskatā.

Bīstamie atkritumi

Bīstami Naftas produktu un citu bīstamu atkritumu pārpalikumi (celtniecības atkritumi, kuri satur azbestu, vecu degvielu, krāsas pārpalikumus u.c.). Visus šos atkritumu apstrādā neatkarīgi pilnvaroti uzņēmumi.

ISO 14001 

Neatkarīgas trešās personas apstiprināta shēma, kas nodrošina, ka sertificētā darbība piemēro starptautiski atzītus vides pārvaldības standartus un procedūras.

ISO 9001 

Neatkarīgas trešās personas apstiprināta shēma, kas nodrošina, ka sertificētā darbība piemēro starptautiski atzītus kvalitātes pārvaldības standartus un procedūras.

Celulozes papīrs, celulozes papīra kartons 

Kartons, kas izgatavots no papīra, kurš galvenokārt ražots no nepārstrādātas koka mīkstās šķiedras.

Celulozes papīrs (kraftliner)

Papīrs, kurš galvenokārt ražots no nepārstrādātas koka mīkstās šķiedras. (Lasīt vairāk...)

Pildizgāztuve 

Cieto atkritumu utilizēšana ir iekšēja vai ārēja pildizgāztuve, saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Papīra slānis 

Papīrs, ko izmanto uz gofrētā kartona iepakojuma vai kartona loksnes iekšējās vai ārējās virsmas

Nevalstiska organizācija (NVO) 

Nevalstiska organizācija (NVO) ir likumīgi dibināta organizācija, ko izveidojušas privātpersonas vai organizācijas un kurā nepiedalās vai nav pārstāvēta valdība. Ja NVO pilnīgi vai daļēji dibina valdība, NVO saglabā nevalstisko statusu tādā mērā, kā tā izslēdz valdības pārstāvjus no organizācijas dalībnieku vidus.

Mežu sertifikācijas apstiprināšanas programma (PEFC)

Mežu sertifikācijas apstiprināšanas programma. Mežu sertifikācijas apstiprināšanas programma ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas veicina mežu ilgtspējīgu pārvaldību, izmantojot neatkarīgas trešās personas sertifikāciju.

Celuloze, mīkstā masa 

Koka celuloze papīra ražošanai (Lasīt vairāk...)

REACH regula 

REACH ir regula ķīmisko vielu reģistrēšanai, novērtēšanai, licencēšanai un ierobežošanai. Tā stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā un uzlabo iepriekšējo tiesību aktu struktūru par ķīmisko vielu izmantošanu Eiropas Savienībā (ES). REACH nosaka nozarei lielāku atbildību par tiem ķīmiskajiem riskiem, kas apdraud veselību un vidi. Pamatā REACH attiecas uz visām ķīmiskām vielām— ne tikai tām ķimikālijām, kuras izmanto rūpnieciskos procesos, bet arī ikdienas dzīvē, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem, krāsām un arī tādiem izstrādājumiem kā audums, papīrs un iepakojums. (Lasīt vairāk...)

Makulatūra 

Izmantotais papīrs un kartons, kas ir savākts un sašķirots pārstrādei. Lai izņemtu nepiemērotus materiālus, tiek izmantota mehāniska apstrāde. (Lasīt vairāk...) ​

Iepakojums mazumtirdzniecībai 

Iepakojums, kas īpaši izgatavots mazumtirgotājiem, ņemot vērā plauktu papildināšanas un piegādes ķēdes prasības. (Lasīt vairāk...)

Daļēji ķīmiskās apstrādes gofrēšana 

Gofrējums ar speciālām īpašībām, lai palīdzētu saglabāt tā izturību mitrumā un mitrā vidē. (Lasīt vairāk...)

Lokšņu izgatavotājs 

Īpaša ražotne, kurā kartonu tikai ražo— šeit netiek veikta pārveidošana

Kastu izgatavošanas fabrika, lokšņu izgatavošanas fabrika 

Ražotne, kurā kartonu pārveido iepakojuma kastēs

Vienpusējs gofrējums 

Gofrētais kartons bez ārējā slāņa, lai parādītu gofrējumu. (Lasīt vairāk...)

Vienas sienas profils (Single wall) 

Gofrētā kartona gabals ar tikai vienu gofrētā kartona profilu

Pressētais kartons

Presētais kartons ir papīra bāzes izstrādājums, kas iegūts no otrreizēji pārstrādātām šķiedrām. Izstrādājumu var apstrādāt ar dažādiem papīra slāņiem.

Celulozes makulatūras papīrs (testliner)

Papīrs, kurš ir ražots no otrreizēji pārstrādātām šķiedrām. (Lasīt vairāk...)

Trīskāršas sienas profils (Triple wall) 

Gofrēts kartons, kas ir izgatavots no 3 gofrējuma slāņiem, lai palielinātu stingrību

Celulozes šķiedras 

Celuloze, kas iegūta ķīmiskā procesā, ko izmanto, lai atbrīvotu koku no lignīna.  Tā rezultātā šķiedras var izmantot papīra ražošanai. Lignīna pārpalikumi un citi organiskie savienojumi pēc tam tiek savākti un izmantoti melno sārņu ieguvei. (Lasīt vairāk...)

Balts papīra slānis

Taras kartons parasti ir brūns, taču to var balināt, lai tas kļūtu balts. Ja gofrētā kartona izgatavošanā tiek izmantots balts papīrs, tas var uzlabot drukas kvalitāti.

Virsējais baltā papīra slānis 

Baltais ārējais slānis uz gofrētā kartona papīra

Ap produktu aplokāms iepakojums (Wraparound)

Locīta un griezta loksne, ko iekārta formē ap izstrādājumu, lai iegūtu galaprodukta kārbu. (Lasīt vairāk...)