Kaip ir dauguma kitų tinklapių, mes Jūsų kompiuteryje naudojame slapukus (angl. cookies). Šie slapukai yra naudojami tam, kad geriau veiktų mūsų tinklapis ir tiek jame, tiek kitais kanalais, Jums būtų suteiktos labiau Jūsų poreikius atitinkančios paslaugos. Daugiau informacijos rasite mūsų "Slapukų politikoje".

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

„Smurfit Kappa“ įsipareigojimą siekti tvarios verslo plėtros atspindi IX metinė tvarios plėtros ataskaita „Tvarumas kiekvienoje ląstelėje“

2016 m. gegužės 31 d.


„Smurfit Kappa“, viena iš pasaulyje lyderiaujančių pakuočių popieriaus pagrindu sprendimų teikėjų, savo IX metinėje tvarios plėtros ataskaitoje praneša apie tolimesnį progresą, kuriant vertę per tvaraus verslo praktiką visose įmonės veiklos srityse.

Ataskaitoje “Tvarumas kiekvienoje ląstelėje” (angl. Sustainability in Every Fibre) pabrėžiamas „Smurfit Kappa“ dėmesys aplinkos apsaugai ir socialinei atsakomybei, taip pat uždarojo ciklo verslo modelių diegimui – įmonė yra įsipareigojusi savo produktų gamybai ir gamybos procesams naudoti tik 100 % tvariais būdais gautus pluoštus. Visiškas skaidrumas užtikrinamas laikantis Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos G4 išsamias tvarumo gaires.

2015 m. pasiekta pažanga penkiose strategiškai svarbiose prioritetinėse tvarumo srityse:

Miškas  

  • 99,9 % pagaminamo ir mūsų pakuočių sprendimams naudojamo popieriaus suteikti Miškų valdymo tarybos FSC®, Pasaulinės miškų sertifikavimo sistemos PEFCTM arba SFITM kilmės patvirtinimo grandinės (angl. Chain of Custody) sertifikatai.  

Klimato kaita  

  • Išmetamo anglies dioksido kiekis vienai tonai popieriaus pagaminti nuo 2005 m. sumažintas 22,6 %. 

Vanduo  

  • Iš popieriaus  ir kartono fabrikų į aplinką grįžtantis vandens organinių medžiagų („COD“) kiekis nuo 2005 m. sumažintas 29 %.  

Atliekos  

  • Į užkasamų atliekų sąvartynus iš popieriaus ir kartono fabrikų išvežamų atliekų kiekis nuo 2013 m. sumažintas 13,8 %.  

Darbuotojai 

  • Dinamiškos priemonės, apimančios daugiau kaip 1 000 įgyvendinamų projektų, imtos taikyti atlikus „MyVoice“ darbuotojų įsitraukimo tyrimą.

  • 2015 m. socialinėms reikmėms skirtos investicijos į vietos bendruomenių projektus sudarė daugiau nei 4 mln. eurų.

„Smurfit Kappa“ Grupės vadovas Tony Smurfit, pažymėjo:

„Tvarumą laikome svarbia atsakingos verslo kultūros dalimi, taigi ir toliau savo pavyzdžiu rodome, kaip darbo metodai gali padėti kurti geresnį, tvaresnį pasaulį ir šviesesnę ateitį.

Mūsų metodo taikymo rezultatas – nuolat augantis verslas ir ilgalaikės partnerystės su aukščiausią pripažinimą pasaulyje pelniusių prekių ženklų gamintojais, taip pat 34 šalių, kuriose mūsų grupė vykdo veiklą, klientais. Malonu, kad investuotojai pripažino mūsų pasiekimus ir mūsų grupę įtraukė į tarptautinius „FTSE4Good“ ir „Euronext Vigeo Europe 120“ indeksus. Mes toliau daug dirbame, kad šioje srityje įgyvendintume savo ambicingus siekius.“

Viceprezidentas grupės plėtrai Steven Stoffer pritardamas grupės vadovo žodžiams pabrėžė: „Tvarumas – tai nuolatinė kelionė. Galime didžiuotis, kad per 2015 m. pavyko pasiekti pažangą įgyvendinant užsibrėžtus ambicingus ilgalaikės tvarios plėtros tikslus. 2015 m. prisiėmėme naują įsipareigojimą – iki 2020 m. sumažinti iš savo popieriaus ir kartono fabrikų į užkasamų atliekų sąvartynus išvežamų atliekų kiekį 30 %. Šiuo nauju siekiu užbaigėme eilę tikslų mūsų penkioms strategiškai svarbioms prioritetinėms sritims.“

Ataskaitoje pateikti naujausi išsamūs duomenys, atspindintys „Smurfit Kappa“ veiklos efektyvumą penkiose strategiškai svarbiose prioritetinėse tvarumo srityse: 

Kilmės patvirtinimo grandinės (angl. Chain of Custody) sertifikuotų pakuočių sprendimų teikimas

Šiuo metu 99,9 % mūsų pagaminamo ir mūsų pakuotėms naudojamo popieriaus yra sertifikuota Kilmės patvirtinimo grandinės FSC®, PEFCTM arba SFITM sertifikatais. Taikant Kilmės patvirtinimo grandinės sistemą, atsekama tiek medienos, tiek regeneruotų popieriaus medžiagų kilmė nuo pradinio išteklių iki galutinio pakuotės. Taip užtikrinamas žaliavų pakuotėje kilmės atsekamumas iki pat pradinio šaltinio. 2015 m. mūsų 100 % pagaminto popieriaus ir kartono atitiko Kilmės patvirtinimo grandinės sertifikavimo reikalavimus. Taip tapome pirmąja pakuotės popieriaus pagrindu kompanija su pasauliniais pajėgumais užtikrinti savo klientams visišką skaidrumą bei suteikti išskirtinę garantiją, kad pakuočių gamybai naudojami plaušai yra tvarios kilmės. Šiuo metu pagaminame daugiau nei 81 % sertifikuotų pakuočių.

Išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas ir atsinaujinančiosios energijos apimčių didinimas

2015 m. naudojant iškastinį kurą išmetamo anglies dioksido kiekį vienai tonai popieriaus pagaminti pavyko sumažinti 22,6 %, palyginti su 2005 m. grupės užsibrėžtu rodikliu. Per dešimtmetį, nuo 2005 m. iki 2015 m., savuose popieriaus ir kartono fabrikuose sunaudojamos energijos apimtis vienai tonai popieriaus pagaminti sumažinome 10 %. Atsinaujinančiosios energijos dalis gamybai reikalingame energijos kiekyje per tą patį laikotarpį padidėjo nuo 37 % iki 45 %.

Vandens taršos mažinimas

„Smurfit Kappa“ įsipareigojo iki 2020 m. iš savo fabrikų į aplinką grįžtantį vandens organinių medžiagų („COD“) kiekį sumažinti trečdaliu, palyginti su 2005 m. Šį tikslą jau pavyko pasiekti 29 %, taigi dirbame sėkmingai ir iki 2020 m. turėtume pasiekti užsibrėžtą tikslą. Siekdami vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir pamažu gerinti savo Europoje bei Šiaurės ir Pietų Amerikose veikiančių fabrikų ekonominį efektyvumą, nuo 2005 m. iki 2015 m. investavome 54 mln. eurų vandens valymo įrangos tobulinimui.

Į užkasamų atliekų sąvartynus išvežamų atliekų kiekio mažinimas

2015 m. „Smurfit Kappa“ prisiėmė naują įsipareigojimą – iki 2020 m. 30 % (palyginti su 2013 m.) sumažinti iš savo popieriaus ir kartono fabrikų į užkasamų atliekų sąvartynus išvežamų atliekų kiekį. Iki šiol šį kiekį pavyko sumažinti 13,8 %. 2015 m. didžiąją dalį grupės į sąvartyną išvežamų atliekų sudarė plastiko, medienos, metalų ir kitos atliekos, gautos tvarkant regeneruotą popierių, kuris naudojamas mūsų popieriui ir kartonui gaminti ir kurio neįmanoma lengvai perdirbti. Daugelyje operacijų taikomos tikslinės programos, kuriomis siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį, arba įgyvendinamos programos, kurių tikslas – ieškoti alternatyvaus atliekų panaudojimo galimybių.

Darbuotojų įtraukimas ir rūpinimasis bendruomenių gerove

2014 m. spalį atlikę „MyVoice“ darbuotojų įsitraukimo tyrimą, vietos bendruomenėse pradėjome įgyvendinti daugiau kaip 1 000 projektų. Be to, visoje kompanijoje bus pradėti veiksmai, padėsiantys pagerinti komunikaciją, pripažinimą ir karjeros galimybes. 2015 m. socialinėms reikmėms skirtos investicijos į vietos bendruomenių, kurių regionuose veikia grupės fabrikai, projektus sudarė daugiau kaip 4 mln. eurų.

Jeigu norite atsisiųsti visą tvarios plėtros ataskaitą, spauskite čia.Tikrosios verslo vertės kūrimas klientams diegiant tvarumo principus – neatsiejama „Smurfit Kappa“ strategijos „Open the future“ dalis. Ši strategija grindžiama įsipareigojimu atverti galimybes pažangiems klientams, nepaliaujamai taikant savo patirtį, ekspertines žinias ir sumanumą.

Daugiau informacijos apie „Open the future“ galite rasti openthefuture.info

„Smurfit Kappa“ 2015 m. tvarios plėtros ataskaita parengta taikant Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos G4 (angl. Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) 4) gaires dėl visapusiško informacijos atskleidimo.

„Smurfit Kappa“ įsipareigojimą siekti tvarios verslo plėtros atspindi IX metinė tvarios plėtros ataskaita „Tvarumas kiekvienoje ląstelėje“