Som mange andre websteder bruger vi cookies, og vi gemmer disse cookies på din computer. Disse cookies bruges til at forbedre vores websted og yde en mere personlig service til dig både på webstedet og gennem andre medier. Du kan finde flere oplysninger i vores Cookies-politik.

Det lader til, at du bruger en forældet browser. For at se dette websted i en bedre udgave skal du downloade en opdateret browser  (IE8+ eller senere, Firefox, Google Chrome eller Apple Safari).

Produktsikkerhed og REACH

En stærk forpligtelse overfor produktsikkerhed.

Afdelingen for produktsikkerhed

Vores laboratorium foretager forskning og implementerer udviklingsprojekter der omhandler emballager med fødevarekontakt Vi tester renhedsgraden af vores papir- og papprodukter i alle fremstillingsfaserne, fra design til levering.

Vi analyserer produkter i henhold til kravene for forskellig europæisk og national lovgivning. Denne afdeling er tredjepartsanerkendt i overensstemmelse med ISO 17025 kvalitetsstandarden for test- og kalibreringslaboratorier.

Emballage og fødevarekontakt

Vi følger udviklingen af bestemmelser i alle lande og er utroligt aktive, hvad angår produktsikkerhedsproblemer på europæisk og nationalt niveau inden for papirbranchen.

En væsentlig del af vores emballage er beregnet til landbrugsfødevarebranchen, hvor vi sikrer, at fødevarer på sikker vis kan emballeres i vores produkter, hvad enten ved direkte eller indirekte kontakt.

Vores systematiske tilgang har betydet, at der ikke har været registreret tilfælde, hvor vi ikke har overholdt bestemmelser eller frivillige kodekser inden for områderne produktsikkerhed og produktansvar.

Fødevare- og sikkerhedsadvarsler

Vi overvåger løbende vores resultater med hensyn til både fødevaresikkerhed og -hygiejne. Dette gør os i stand til at svare hurtigt og effektivt på alle markedsbekymringer eller advarsler vedr. fødevaresikkerhed, der kommer fra europæiske og nationale myndigheder.

Lovgivning og retningslinjer

Europæiske bestemmelser, der gælder for emballage beregnet til fødevarekontakt, er blevet revideret og forstærket de seneste år. Implementeringen af Guide for Good Manufacturing (GMP) er nu påkrævet ved lov på papir- og konverteringsfabrikker, der producerer emballage til fødevarer.

Ikke alene overholder vi lovgivningen for sundheds- og sikkerhedsaspekterne for vores produkter, men vi har også accepteret frivillige adfærdskodekser, som sammen med andre er baseret på OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder.

Sundheds- og sikkerhedshensyn

Da mange af vores produkter bruges som transportemballage, sørger vi for, at vores produkter er sikre og lette at bruge for dem, der håndterer og bruger dem.

REACH

REACH er en EU-bestemmelse for registrering, evaluering, autorisation og restriktion af kemikalier. Vi er primært påvirket af REACH som downstream-brugere af kemikalier.

Læs mere om REACH