Som mange andre websteder bruger vi cookies, og vi gemmer disse cookies på din computer. Disse cookies bruges til at forbedre vores websted og yde en mere personlig service til dig både på webstedet og gennem andre medier. Du kan finde flere oplysninger i vores Cookies-politik.

Det lader til, at du bruger en forældet browser. For at se dette websted i en bedre udgave skal du downloade en opdateret browser  (IE8+ eller senere, Firefox, Google Chrome eller Apple Safari).

​ Gloser

Benchmarking

En måling af kvaliteten af en organisations politik, produkter, program, strategier, etc., og deres sammenligning med standardmål, eller lignende mål af andre.

Biologisk nedbrydeligt

Biologisk nedbrydeligt affald er en type affald, der typisk stammer fra plante- eller animalske kilder, og som kan nedbrydes af andre levende organismer. Affald, der ikke kan nedbrydes af andre levende organismer, kaldes ikke-biologisk nedbrydeligt 

Biodiversitet

En benævnelse der beskriver mangfoldigheden af livsformer og arter (flora og fauna) i et økosystem. Et økosystem er en biologisk gruppe der bor i et specifikt fysisk miljø.

Biobrændsel

Brændstof der kommer fra biomasse (trærester, bark, black liquor produceret i løbet af produktionen af ny papirmasse, pitch olie, biomasse som del af blandet affald og biogas produceret i løbet af anaerobisk rensning af vand). (Læs mere ...)

Black liquor

Flydende rester fra produktionen af papirmasse, der indeholder organisk stoffer (såsom  lignin). Disse rester bliver brændt i papirmøller for at producere energi. Den genvundne energi er klassificeret som vedvarende da den kommer fra biomasse.

Ark

Benævnelse for paparket der anvendes til at fremstille emballagen.

Kvalitetssammensætning

Højden af fluten og/eller kvaliteten af papiret, der er anvendt til at lave pappet, definerer pappets kvalitet

Chain of Custody (CoC)

Chain of Custody Certification gælder for træ/fibermateriale og produkter. Chain of Custody er en informationskilde om produkters vej fra skoven eller, i tilfælde af genbrugsmaterialer, fra genbrugspladsen til forbrugeren, inklusiv hvert trin af fremstillingen, omdannelsen, produktionen, og distributionen, hvor næste trin af forsyningskæden involverer et ejerskifte.

Lukket kredsløb

Produktionssystem hvor affaldet eller biproduktet fra en process eller et produkt anvendes til at lave et andet produkt. For eksempel genbrug af avispapir til at lave pap eller andre typer af papir. (Læs mere ...)

Bestrygning

Materiale, der anvendes til at bestryge pappet for at forhøje præstationen/æstetikken f.eks. Lak

Containerboard

Papir hovedsagelig anvendt i produktionen af bølgepap. De er lavet af nye eller genanvendte fibre. Det inkluderer kraftliner, testliner, halvkemisk fluting og genbrugs- fluting. (Læs mere ...)

Konvertering

Konvertering i emballagesammenhæng er en process, hvor et papark bearbejdes og udformes til den endelige emballage

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility: et koncept hvor organisationer tager samfundets interesser i betragtning ved at tage ansvar for indflydelsen af deres aktiviteter på forbrugere, leverandører, ansatte, aktionærer, samfund og miljø i alle aspekter af deres virksomhed.

Bølgepap

Et eller flere lag bølget papir limet på eller mellem lag af plant papir. Sammenlimningen sker ved hjælp af majsstivelse. (Læs mere ...)

Bølgepapmaskine

Maskinen, der laver bølgepap.

Stans (processen)

Bølgepappet skæres og markeres via brug af en stanseform. Stanseformen er udformet som en udpriksform lignende de forme der bruges til udprik af småkager.

ECT (edge crush test)

ECT(Edge Crush Test) udtrykker emballagens kanttryk og gør det muligt ved en enkel formel at beregne den færdige emballages stablingsstyrke.

Environmental Management Scheme (EMS)

Environmental Management Systems. Processer og praksiser, der muliggøre det for en organisation at reducere dets miljømæssige påvirkning og forhøje effektiviteten af deres funktion.

Flute

Relaterer til størrelsen af fluting  Almindelig flutingstørrelser er "A", "B", "C", "E" og "F"

Fluting

Det "bølgende" mellemlag i bølgepap. Også kendt som fluting.

Kartonnage

Kartonnage er en emballage lavet af karton bestående af genbrugsfibre - en massivpap med lav gramvægt (typis <600 g/m2) Et eksempel kunne være en emballage til et morgenmadsprodukt. (Læs mere ...) 

Forestry Stewardship Council (FSC)

Forestry Stewardship Council. FSC er en uafhængig, non-governmental organisation etableret for at promovere den ansvarlige administartion af verdens skove. FSC har udviklet internationalt-genkendelige skovdrift certifikationsprincipper og et system til at spore, verificere og mærke tømmer og træ-/fiberprodukter som kommer fra FSC-certificerede skove.

Fossile brændstoffer

Brændstof, der kommer fra naturlige resourcer (gas, oile, kul, tørv og brunkul).

Global Reporting Initiative (GRI)

Bæredygtighedsrapportering (GRI) er en praksis, hvormed organisationer kan måle, oplyse om og gøres ansvarlige for deres resultater hvad angår målet om bæredygtig udvikling over for interne og eksterne interessenter. ”Bæredygtighedsrapportering” er et bredt begreb, der anvendes til at beskrive rapporter om økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger (f.eks. den tredobbelte bundlinje, rapportering om virksomhedernes sociale ansvar osv.).

Sundhedsfarligt affald

Rester af olier og andet sundhedsfarligt affald (byggespild, der indeholder asbest, gamle brændstoffer, trykfarverester, osv.). Alt dette spild behandles af eksterne autoriserede firmaer.

ISO 14001

Ordning certificeret af uafhængig tredjepart der sikrer at den certificerede fremgangsmåde gælder internationalt anerkendte  standarder og procedurer for miljømæssig administration.

ISO 9001

Ordning certificeret af uafhængig tredjepart, der sikrer at den certificerede fremgangsmåde følger internationalt anerkendte standarder og procedurer for administration af kvalitet.

Kraftemballage

Pap lavet af papir, der hovedsageligt er basseret på nye træfibre.

Kraftliner

Papir, der hovedsageligt er basseret på nye træfibre. (Læs mere ...)

Deponi

Bortskaffelse af fast affald på enten et intern eller ekstern deponi i overensstemmelse med national lovgivning.

Liner

Papiret der anvendes både på inder- og ydersiden af bølgepappet eller bølgepap emballagen.

Non-Governmental Organisation (NGO)

En ikke-statslig organisation er en lovformelig udnævnt organisation oprettet af private personer eller organisationer hvor ingen deltager i eller repræsenterer en regering. I de tilfælde hvor ikke-statslige organisationer er finansieret helt eller delvist af regeringer, vil de beholde deres ikke-statslige status så fremt de ekskluderer regeringsrepræsentanter fra medlemsskab af organisationen.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC er en uafhængig ikke-statslig organisation som promoverer bæredygtigt administrerede skove gennem certifikation fra en uafhængig tredjepart.

Træfibermasse

Træfibermasse til papirproduktion. (Læs mere ...)

REACH

REACH, Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, trådte i kraft 1. juni 2007 for at strømline og forbedre de tidligere lovgivende rammer for anvendelse af kemikaler indenfor EU. REACH placerer større ansvar hos industrien ifm. administration af den risiko, som kemikalier kan udgøre for helbredet og miljøet. REACH gælder i princippet for alle kemikalier. Ikke kun kemikalier anvendt i industrielle processer, men også dem, der anvendes i vores daglige liv, for eksempel i rengøringsprodukter, maling såvel som i genstande som tøj, papir og emballage. (Læs mere ...)

Genbrugspapir

Brugt papir og pap, der er blevet indsamlet og klassificeret med formålet at genanvende det. Papiret gennemgår en mekanisk proces for at fjerne uønsket materiale. (Læs mere ...)

Retail ready emballage / Detailemballage

Emballager fremstillet specielt til detailbranchen. Emballagerne tager hensyn til både hyldeopfyldningen og forsyningskædens krav. (Læs mere ...)

Halvkemisk fluting

Fluting, som har specielle egenskaber, der hjælper til med at vedvare dets styrke i fugtige omgivelser. (Læs mere ...)

Sheet feeder

En fabrik hvor der kun produceres papark. Der foretages ingen konvertering på fabrikken.

Sheet plant

En fabrik hvor papark omdannes til emballage

Frontflute

Bølgepap uden det ydre bølgepappapir, således at flutingen er synlig. (Læs mere ...)

Enkelt flute

Et stykke bølgepap med kun en fluting

Massivpap

Massivpap er et papirbasseret produkt fremstillet af genbrugsfibre. Pappet kan afsluttes med forskellige typer liner. (Læs mere ...)

Testliner

Papir produceret af genbrugsfibre. (Læs mere ...)

Tredobbelt bølgepap

Bølgepap med 3 lag fluting, hvilket øger pappets styrke.

Nye fibre

Papirmasse udvundet gennem en kemisk proces, der anvendes til at fjerne lignin fra træ. Resultatet er, at fibrene kan anvendes til at producere papir. Ligninrester og andet organisk materiale bliver dernæst opsamlet og anvendt til dannelse af black liqour. (Læs mere ...)

Hvid liner

Bølgepappapir er oftest brunt, men kan også afbleges hvidt. Når hvidt papir anvendes til fremstilling af bølgepap kan det øge trykkvaliteten på bølgepappet.

Hvid yderliner

Det hvide yderlag på papir på bølgepappet

Wrap around

Et ridset og stanset ark, der samles af en maskine omkring produktet for at danne den færdige emballage. (Læs mere ...)