Som mange andre websteder bruger vi cookies, og vi gemmer disse cookies på din computer. Disse cookies bruges til at forbedre vores websted og yde en mere personlig service til dig både på webstedet og gennem andre medier. Du kan finde flere oplysninger i vores Cookies-politik.

Det lader til, at du bruger en forældet browser. For at se dette websted i en bedre udgave skal du downloade en opdateret browser  (IE8+ eller senere, Firefox, Google Chrome eller Apple Safari).

Smurfit Kappa melder om stor fremgang i sin 8. årlige Sustainable Development Report

​15. juni 2015

Med sin 8. årlige Sustainable Development Report understreger Smurfit Kappa, der er verdens førende leverandører af papirbaserede emballeringsløsninger, i dag sit konsekvente engagement for at levere værdi gennem bæredygtighed på alle områder i virksomhedens drift.

Rapporten, “Sustainability in every fibre” fremhæver Smurfit Kappas fokus på at udvikle og muliggøre virkelige kredsløbssystemer med en unik ambition om udelukkende at bruge 100 % bæredygtige fibre i produkter og processer. Overholdelse af de omfattende GRI 4-retningslinjer om bæredygtighed sikrer fuld gennemsigtighed. Fremskridt i 2014 vedrørende de fem nydefinerede prioriteter for strategisk bæredygtighed omfatter: 

  • Skov -  Alt råmateriale, der anvendes i papirproduktionen, indkøbes nu i henhold til Chain of Custody 
  • Klimaforandring - Reduktion af CO2-emission på 21,6 % pr. ton produceret papir, hvilket er godt på vej mod målet om en reduktion på 25 % inden 2020 
  • Vand - Reduktion på 28 % af organisk indhold i vand (COD), der sendes tilbage til miljøet fra papirfabrikkerne, hvilket er godt på vej mod målet om en reduktion på 33 % inden 2020 
  • Affald - 12 ud af 38 papirfabrikkerne sendte faktisk ikke affald til lossepladsen i 2014 
  • Medarbejdere - 80 % deltagelse i den første undersøgelse om medarbejderengagement på tværs af hele virksomheden, MyVoice2014 
 

Gary McGann, Group Chief Executive Officer i Smurfit Kappa, kommenterede på det høje præstationsniveau, der skitseres i rapporten:

"Vi er stolte af at kunne sige, at vores folk og produkter har bæredygtighed i alle fibre. Vi bruger dette som en linse, hvorigennem vi fokuserer på vores innovation, strategi og processer."

Group Chief Operating Officer, Tony Smurfit, fortsatte:

"Denne tilgang har resulteret i kontinuerlig vækst og langsigtede partnerskaber med nogle af verdens mest respekterede brands. Hver eneste dag beviser vi, hvordan vores arbejdsmetoder bidrager til en bedre, mere bæredygtig verden og en lysere fremtid."

Rapporten beskriver i dybden de resultater Smurfit Kappa har opnået inden for de fem hovedområder virksomheden har prioriteret:

Udvidelse af bæredygtigt indkøb og ansvarligt skovbrug

I 2014 fuldførte Smurfit Kappa sin Chain of Custody certificering, hvilket gør virksomheden i stand til som standard at levere FSC®-certificeret emballage til kunderne. Alt råmateriale, der anvendes i papirproduktionen, indkøbes nu i henhold til Chain of Custody, hvor over 97 % af emballagen og 92 % af konverteringsfabrikkerne er certificeret i henhold til FSC og/eller PEFCTM.*I 2014 fuldførte Smurfit Kappa sin Chain of Custody certificering, hvilket gør virksomheden i stand til som standard at levere FSC®-certificeret emballage til kunderne. Alt råmateriale, der anvendes i papirproduktionen, indkøbes nu i henhold til Chain of Custody, hvor over 97 % af emballagen og 92 % af konverteringsfabrikkerne er certificeret i henhold til FSC og/eller PEFCTM.*

Reduktion af CO2-emissioner og forøgelse af vedvarende energi

Et nyt mål for relative CO2-emissioner blev fremført i maj 2014, efter at Smurfit Kappa nåede sit oprindelige mål om en reduktion på 20 % inden 2020 i forhold til 2005. Det nye mål er at reducere relative CO2-emissioner på papirfabrikkerne med 25 % inden 2020 i forhold til 2005. Den relative reduktion af fossile CO2-emissioner i 2014 var 1,2 % i sammenligning med 2013 og er nu -21,6 % i sammenligning med 2005.

Hos Smurfit Kappa er der fuld gennemsigtighed, hvad angår emballagens CO2-fodaftryk. Firmaets softwareserie ”Innotools”, som anvendes i emballagens designfase, har derfor siden 2011 indeholdt muligheden for at måle CO2-fodaftrykket for individuelle emballager. Nu har virksomheden føjet en ny funktion til Innotools, hvor kunderne kan spore reduktioner i CO2-fodaftrykket for deres emballage over år.

 

Reduktion af vandpåvirkningen

Smurfit Kappa har forpligtet sig til at reducere det organiske indhold (COD) i spildevandet fra papirfabrikkerne, med en tredjedel inden 2020 sammenlignet med 2005, og har allerede nu opnået en reduktion på 28 %.

Igangværende investering i rensningsanlæg giver Smurfit Kappa mulighed for at rense brugt vand mere effektivt, hvilket resulterer i en bedre udnyttelse og genvinding af vandet gennem hele produktionsprocessen.

Derudover implementerer Smurfit Kappa vandrisikovurderinger på alle sine papirfabrikker og savværker, hvilket muliggør mere specifikke målsætninger for håndtering af vandet samt individuelle planer for forbedringer på hver enkelt papirfabrik.

 

Reduktion af mængden af affald til lossepladserl

12 ud af Smurfit Kappas 38 papirfabrikker sendte faktisk ikke affald til lossepladsen i 2014. For at kunne sætte specifikke mål og derved reducere mængden af affald i hele driften har Smurfit Kappa yderligere lanceret et projekt med fokus på affald til lossepladsen.

Medarbejdere 

Smurfit Kappas vigtigste aktiv er virksomhedens medarbejdere. I den første undersøgelse nogensinde af medarbejderengagement på tværs af hele virksomheden, MyVoice 2014, fik alle ansatte mulighed give deres mening tilkende baseret på deres personlige arbejdserfaring. Dette blev vel modtaget, hvilket fremgår af svarprocenten på 80%. Det udgør et solidt grundlag for at sikre, at Smurfit Kappa også fremover er et godt sted at arbejde.

Levering af værdi til kunderne gennem bæredygtighed er en del af Smurfit Kappas strategi "Open the Future", som handler om at åbne nye muligheder sammen med fremsynede kunder ved konsekvent at anvende vores erfaring, ekspertise og opfindsomhed.

Læs mere om Open the Future på openthefuture.dk

Smurfit Kappa’s 2014 Sustainable Development Report er udarbejdet i henhold til Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) 4 Comprehensive.

Smurfit Kappa melder om stor fremgang i sin 8. årlige Sustainable Development Report