Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

REACH

​REACH je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení REACH se nás dotýká zejména jako uživatelů chemických látek. Proto pozorně jednáme s dodavateli chemických látek, abychom měli jistotu, že plní své povinnosti. K těmto povinnostem patří poskytování záruk, že chemické látky, které používáme v našich produktech, neobsahují žádné nebezpečné látky v koncentracích nad úrovní bezpečného prahu. Naše oddělení získávání zdrojů nám zajišťuje účinný způsob jak tento úkol splnit.

Kromě toho i samotné naše závody na výrobu kraftového papíru vyrábějí chemické látky (louh, tálový olej, mýdlo z tálového oleje a terpentýn).

Specialista na provádění nařízení REACH

V rané fázi, než nařízení REACH vstoupilo v platnost, jsme jmenovali specialistu na provádění nařízení REACH, aby zajistil včasné dodržování nařízení REACH ve všech našich provozech v EU. K jeho povinnostem patří:

  • pečlivé vyhodnocování současných a budoucích dopadů právních předpisů na náš podnik a naše produktové portfolio.
  • vyjednávání s našimi zákazníky a poskytování kompletních a aktuálních informací o situaci našich produktů s ohledem na nařízení REACH a související nařízení.

Papírny vyrábějící z primárního vlákna

Všechny naše evropské papírny vyrábějící z primárního vlákna včas zaregistrovaly příslušné vedlejší produkty vznikající při procesu výroby kraftového papíru.

Naše závazky

Budeme proaktivně sledovat vývoj nařízení REACH a zejména aktualizaci takzvaného kandidátského seznamu (látek, které vzbuzují největší obavy), abychom mohli vyhodnotit možné dopady na všechny naše produkty a příslušně je zmírnit.

Primární vlákna

Velmi aktivně spolupracujeme s dodavateli, abychom zajistili, že veškeré dřevo, které použijeme, bude udržitelného původu.

Čtěte více o primárních vláknech