Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

​Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a všem našim dalším kontaktům. Neustále podporujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Všechny kontroly výkonnosti na všech úrovních mají jako prioritu bezpečnost. Výroční kontroly výkonnosti ze strany managementu zahrnují měření pokroku výkonnosti v oblasti bezpečnosti podle předem stanovených cílů.

I když se budoucí cílená zlepšení v jednotlivých divizích a regionech liší, naším závazkem je pokračovat ve zlepšování výkonnosti ve srovnání s předchozím rokem prostřednictvím pokračujících výročních opakovaných kontrol.

Ochrana zdraví a bezpečnosti jsou nedílnou součástí našeho podnikání a ve všech našich provozech prosazujeme dodržování těch nejvyšších norem.

Sepsali jsme dokumentaci pojednávající o naléhavých situacích a tato dokumentace byla vydána v každém závodu a je k dispozici pro každého zaměstnance prostřednictvím více komunikačních kanálů. Všichni noví zaměstnanci obdrží instruktáž o chování a účastní se školení.

Ve většině našich závodů působí lékař nebo zdravotní sestra, kteří nám pomáhají s komunikací o otázkách životního stylu, jako jsou strava, kouření, cvičení a další věci související se zdravím. Jejich odborné rady se týkají také rodin a obcí, v nichž působíme, a pokrývají možné zdravotní problémy, pracovní i nepracovní, jako jsou HIV/AIDS, cukrovka a stres.

Kromě toho v každém závodě musí být příslušný počet vyškolených, kvalifikovaných, plně vybavených pracovníků první pomoci.

Naši vnitropodnikoví koordinátoři pro ochranu zdraví a bezpečnosti provádějí křížové audity postupů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti s cílem sledovat náš program pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Bezpečnostní výbor

V každém závodě musí pravidelně probíhat schůzky bezpečnostního výboru, který se má skládat ze zástupců všech úrovní organizace.

Výroční ceny za bezpečnost

V každé divizi a regionu udělujeme výroční ceny za úspěch v oblasti bezpečnosti, a to „nejbezpečnějšímu závodu“ a „závodu, který udělal největší pokrok“.

Nejnovější případová studie

Čtěte více o sociálních studiích