Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Kodex obchodního chování

​Náš kodex obchodního chování jasně ukazuje náš postoj k dodržování právních předpisů, respektování etických norem a náš závazek vůči lidem.

Naším klíčovým cílem je zajistit, abychom náš podnik vedli v souladu s těmi nejvyššími etickými normami.

Náš kodex obchodního chování zastává vysoké hodnoty a je založen na následujících mezinárodních úmluvách a kodexech:

  1. deklarace Mezinárodní organizace práce (MPO) o základních pracovních zásadách a právech (hlavní konvence)
  2. deklarace OSN základních lidských práv
  3. pokyny OECD pro mezinárodní podniky
  4. Global Compact OSN

Kodex uplatňují všechny naše firmy a jejich zaměstnanci. Dáváme jasně najevo, že zodpovědností každého zaměstnance je osobní i profesní integrita. Kromě Kodexu obchodního chování mohou zaměstnanci podávat zprávu o (potenciálním) pochybení na základě následujícího Prohlášení o politice ohlašování v dobré víře (Kodex pro whistleblowing).

Vytvořili jsme také prohlášení pro specifické politiky v oblasti udržitelnosti s cílem zlepšit naši výkonnost. Tato prohlášení se zabývají otázkami životního prostředí, udržitelného lesnictví, udržitelného využívání zdrojů, sociálního občanství a otázek ochrany zdraví a bezpečnosti.

Nejnovější Sustainability Report

Více publikací

Politiky

Máme řadu kodexů chování a politik pokrývajících řadu oblastí v souvislosti s našimi provozními a řídicími postupy.

Čtěte více