Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Zainteresované strany

Trvalý, otevřený a konstruktivní dialog s našimi různými zainteresovanými skupinami ve všech zemích a oblastech, v nichž působíme, považujeme za velmi důležitý.

Různé zainteresované skupiny, které uznáváme, jsou uvedené níže a uvádíme také souhrn toho, jak s nimi spolupracujeme..

Zákazníci

Neustále posilujeme spolupráci se svými zákazníky a potažmo s jejich zákazníky (např. maloobchodníky) v oblasti klíčových oblastech udržitelnosti. Nejkritičtější otázkou pro zákazníky je udržitelné získávání vláken a zaměřují se také na další oblasti, jako jsou uhlíková stopa, recyklace, používání vody, transparentnost, obecná firemní společenská odpovědnost atd.
Tyto interakce s našimi zákazníky mohou být ve formě spolupráce na specifických projektech udržitelnosti, účasti na zákaznických konferencích nebo podpora zákazníků v jejich specifických iniciativách v oblasti udržitelnosti.

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu. Na jejich bezpečnost, zdraví a blaho klademe velký důraz. Pro naše zaměstnance je k dispozici řada školicích aktivit sahajících od praktického zaškolení až po pokročilé manažerské kurzy, a to interní i externí. Mezi naším managementem a zástupci zaměstnanců probíhá čilá komunikace prostřednictvím různých orgánů zastupujících zaměstnance. Náš Kodex obchodního chování je odrazem toho, jak se v rámci našeho podnikání chováme a jakou důležitou úlohu v tom hrají naši zaměstnanci.

Investoři

Pořádá se rozsáhlý program zahrnující putovní show a dny pro investory, kdy mají analytici a investoři příležitost vést dialog s nejvyšším provozním managementem. Součástí naší iniciativy zaměřené na vztahy se zákazníky jsou také osobní setkání, telefonické konference a účast na oborových investorských konferencích.

Dodavatelé

Kromě obvyklých úrovní komunikace realizujeme také cílené iniciativy jako například audity a dotazníky. Speciálně se zaměřujeme na certifikaci spotřebitelského řetězce našich dodavatelů papíru. Zavedli jsme programy pro dodavatele, které vyžadují, aby naši dodavatelé dodržovali naši politiku v oblasti udržitelného využívání zdrojů. Pokud je to možné, naše závody odebírají produkty a služby od místních dodavatelů se zřetelem na nutnost zajistit náležitou kvalitu za správnou cenu a podporu udržitelnosti.

Nevládní organizace

Jsme členy nebo účastníky organizací, jako jsou Forest Stewardship Council (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), Carbon Disclosure Project (CDP), Water Footprint Network a UN Global Compact. Do těchto nevládních organizací se zapojujeme formou dialogu, přímého i nepřímého, a formou spolupráce na konkrétních tématech, jako je izolování vody a CO2.

Místní obce

V zemích, v nichž působíme, se zapojujeme do sociálních projektů a zdravotnických, zaměstnaneckých a environmentálních iniciativ. Zejména v Latinské Americe existuje několik rozsáhlých programů, do nichž společnost vkládá velké množství prostředků a naši zaměstnanci čas a odborné znalosti.

Cílem je pomáhat komunitám v tom, aby byly soběstačné. Nadace Smurfit Kappa Foundation se zaměřuje na iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti v zemích, v nichž společnost Smurfit Kappa působí.

Vláda a společnosti

Jsme členy oborových asociací na národní i mezinárodní úrovni a účastníme se fór se zaměřením na širší problematiku podnikání a společnost jako celek.

Materiality

The input from different stakeholder groups particularly useful in helping us to refine the concept of materiality.

Read more about materiality

Smurfit Kappa Foundation

The Smurfit Kappa Foundation supports sustainable projects in the countries where we have the privilege to operate.

Learn more about the foundation

Politiky


Máme řadu kodexů chování a politik pokrývajících řadu oblastí v souvislosti s našimi provozními a řídicími postupy.

View and download our policies