Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Řízení

Udržitelný rozvoj je základním principem ve všech aspektech našich provozů a činností. 

Představenstvo

Představenstvo nese celkovou odpovědnost za to, zda máme odpovídající úlohu v podporování agendy realistického udržitelného rozvoje v odvětví výroby papírových obalů. Vývoj a realizaci našich politik v této oblasti podporuje náš generální ředitel (CEO).

Řídicí výbor Skupiny

Na úrovni výkonného managementu stanoví řídicí výbor Skupiny strategii a cíle udržitelného rozvoje a zkoumá, jakého pokroku jsme dosáhli v plnění našich závazků. Tento výbor se skládá z pracovníků nejvyššího managementu společnosti, včetně tří výkonných ředitelů (CEO Skupiny, COO Skupiny a CFO Skupiny), generálních ředitelů (CEO) každé divize a vysokých personálních manažerů z ústředí Skupiny. 

Pracovní skupina pro udržitelnost

Řídicí výbor Skupiny je podporován pracovní skupinou pro udržitelnost, která se skládá z klíčových zástupců z každé z hlavních provozních divizí v Evropě a Latinské Americe a také z ústředí. Úkolem pracovní skupiny je monitorovat plnění cílů podle řady ukazatelů udržitelnosti a propagovat téma zlepšování udržitelnosti v našem kontaktu se zákazníky, dodavateli a atd. Pracovní skupina je také zodpovědná za přípravu a produkci výroční Zprávy o udržitelném rozvoji.

Politiky

Máme řadu kodexů chování a politik pokrývajících oblastí v souvislosti s našimi provozními a řídicími postupy.

Politiky ke stažení