Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Příklady

Smurfit Kappa hlásí ve své 10. Výroční zprávě o udržitelném rozvoji další pokrok při přinášení hodnot prostřednictvím udržitelných obchodních praktik ve všech svých činnostech.

Zpráva zdůrazňuje zaměření Smurfit Kappa na oblast ekologické a společenské odpovědnosti, včetně přijetí kruhových obchodních modelů, se závazkem používat ve svých produktech a procesech pouze 100% vláken z udržitelných zdrojů. Naprostá transparentnost je zajištěna prostřednictvím dodržování Souhrnných směrnic pro udržitelnost GRI G4.

Pokrok dosažený v roce 2016 ve vztahu k pěti strategickým prioritám udržitelnosti zahrnuje:

Lesnictví

  • více než 90% obalů dodávaných zákazníkům je certifikováno Spotřebitelským řetězcem

Změna klimatu

  • snížení emisí fosilních CO2 na tunu vyrobeného papíru o 22,9% (oproti výchozím hodnotám z roku 2005)

Voda

  • v 11 papírnách bylo provedeno vyhodnocení rizik spojených s čistotou vypouštěné vody

  • snížení obsahu organických částic ve vypouštěné vodě o 31,9% (v porovnání s rokem 2005)

Odpad

  • snížení odpadů odeslaných na skládku o 13,3%

Lidé

  • BOZP: snížení četnosti nehod, které způsobí pracovní neschopnost (LTA), o 10% v roce 2016

  • realizovalo se více než 1000 následných akcí, které byly výsledkem průzkumu mínění zaměstnanců (My Voice)

Nejnovější výroční zpráva o udržitelném rozvoji

Prohlédněte si další publikace