Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Smurfit Kappa uvádí ve své 8. výroční zprávě o udržitelném rozvoji, že dosáhla velkého pokroku

​15 červen 2015

Smurfit Kappa, jeden z předních světových dodavatelů papírových obalových systémů, ve své 8. výroční zprávě o udržitelném rozvoji dnes opět zdůraznila své neutuchající úsilí poskytovat přidanou hodnotu díky svému přístupu k udržitelnému rozvoji ve všech svých provozech.

Zpráva nazvaná „Udržitelný rozvoj v každém vlákně“ zdůrazňuje zaměření společnosti Smurfit Kappa na navrhování a zavádění skutečně cirkulárních systémů, přičemž naším závazkem je používat ve svých výrobcích a procesech pouze 100% ekologická vlákna. Naprostá transparentnost postupu je zajištěna dodržením směrnic GRI 4 Úplný udržitelný rozvoj. Pokrok v roce 2014 v pěti nově definovaných strategických prioritách udržitelného rozvoje zahrnuje:

  • Les -  Veškeré suroviny používané při výrobě papíru se nyní získávají v certifikovaných systémech spotřebitelského řetězce 
  • Změna klimatu - 21.6% Snížení emisí uhlíku na tunu vyrobeného papíru o 21,6 %, přičemž cíl pro rok 2020 je 25% snížení 
  • Voda - 28% snížení organického obsahu v odpadní vodě, která se vrací do životního prostředí z papíren, přičemž cíl pro rok 2020 je snížit její obsah o 33 % 
  • Odpad -  Dvanáct ze 38 papíren efektivně neposílalo v roce 2014 na skládky žádný odpad 
  • Lidé - Celkem 80 % zaměstnanců se zúčastnilo celofiremního průzkum mínění zaměstnanců MyVoice2014  

Gary McGann, generální ředitel skupiny Smurfit Kappa, se k vynikajícím výsledkům uvedeným ve zprávě vyjádřil následovně:

„Jsme hrdí, že naši lidé a výrobky splňují požadavky pro udržitelný rozvoj v každém směru. Tento přístup používáme jako lupu, jejíž pomocí se zaměřujeme na modernizaci, strategii a na naše pracovní postupy.“

Hlavní provozní ředitel skupiny Tony Smurfit pokračoval:

„Tento přístup vedl k trvalému růstu obchodních výsledků a k dlouhodobé partnerské spolupráci s některými nejrespektovanějšími světovými značkami. Každý den dokazujeme, jak způsobem naší práce přispáváme k lepšímu, více udržitelnému světu a k lepší budoucnosti.“

Zpráva obsahuje kompletní aktuální přehled o výsledcích skupiny Smurfit Kappa v pěti strategických prioritách:

Rozšíření udržitelných zdrojů a odpovědné lesní hospodářství

V roce 2014 Smurfit Kappa efektivně dokončila certifikaci spotřebitelského řetězce, díky čemuž může svým zákazníkům jako standard dodávat obaly s certifikátem liver FSC®. Veškeré suroviny použité při výrobě papíru se nyní získávají v rámci certifikovaného systému spotřebitelského řetězce, přičemž více než 97 % obalů a 92 % konvertujících operací má certifikát podle FSC a/nebo PEFCTM.*

Snížení emisí uhlíku a větší využívání obnovitelné energie

Nový cíl pro relativní emise CO2 byl zaveden v květnu 2014 poté, co Smurfit Kappa dosáhla svého původního cíle snížení uhlíkových emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005. Díky novému cíli se do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 sníží relativní emise CO2 v systému papíren o 25 %. Relativní snížení emisí CO2 z fosilních paliv v roce 2014 bylo ve srovnání s rokem 2013 o 1,2 %, a nyní je to ve srovnání s cílem stanoveným v roce 2005 už -21,6 %.

Smurfit Kappa uvádí pro své zákazníky také transparentní přehled o dopadech výroby obalů na emise uhlíku. Proto byl designový software „Innotools“ v roce 2011 vybaven funkcí pro měření uhlíkové stopy v jednotlivých obalových produktech. Nyní společnost přidala do programu Innotools novou funkci, která zákazníkům umožňuje sledovat, jak se v průběhu let snižuje uhlíková stopa v jejich obalech.

Snížení znečištění vody

Smurfit Kappa is committed to reducing the organic content of water (COD) returned to the environment from its mills by one third by 2020 compared to 2005 levels, and has now achieved a 28% reduction against that benchmark.

Další investice do úpravy vody v čističkách umožňuje společnosti Smurfit Kappa účinněji čistit odpadní vodu, což vede k jejímu efektivnějšímu využívání a recyklaci během výroby.

Společnost Smurfit Kappa navíc zavádí vyhodnocení rizik znečištění vody ve všech papírnách a závodech na výrobu lepenky, což pomůže dosáhnout konkrétnějších cílů při úpravě vody a plánech na zlepšení pro každou papírnu.

Snížení odpadu určeného na skládku

Dvanáct ze 38 papíren Smurfit Kappa efektivně neposílalo v roce 2014 na skládky žádný odpad. Smurfit Kappa také spustila projekt pro vyhodnocování odpadu na skládku s cílem zmapovat možnosti, jak snížit odpad z našich provozů a stanovit konkrétní cíle na snížení množství odpadu.

Lidé

Nejcennějším aktivem společnosti Smurfit Kappa jsou lidé. Díky prvnímu průzkumu mínění zaměstnanců v celé skupině nazvanému MyVoice2014 měli všichni zaměstnanci příležitost vyjádřit svůj názor a popsat své osobní pracovní zkušenosti. Tento krok byl velmi oceněn, o čemž svědčí 80% účast v průzkumu. Díky tomu se může Smurfit Kappa dále zlepšovat a být dobrým zaměstnavatelem.

Zvyšování hodnoty pro naše zákazníky díky udržitelnému rozvoji je součástí strategie společnosti Smurfit Kappa s názvem Otevřít budoucnost, jejímž cílem je otevřít příležitosti pro pokrokově smýšlející zákazníky díky neustálému uplatňování našich zkušeností, odborných znalostí a naší vynalézavosti.

Další informace o programu Otevřít budoucnost najdete na stránkách openthefuture.info

Zpráva o udržitelném rozvoji Smurfit Kappa za rok 2014 byla připravena v souladu se směrnicemi pro globální tvorbu zpráv (GRI) 4 úplná úroveň sdílení.

Smurfit Kappa uvádí ve své 8. výroční zprávě o udržitelném rozvoji, že dosáhla velkého pokroku